2017. február 21

A kultúrális bizottság szenátorai a román köszolgálati rádió képviselőivel tárgyaltak

A kultúrális bizottság szenátorai kedden a román köszolgálati rádió képviselőivel tárgyaltak a Román Rádió és a Román Televizió megszervezését és működését szabályozó 41. számú törvényt módositó tervezetről. Ovidiu Miculescu, a román közszolgálati rádió elnök-vezérigazgatója úgy vélte: „Fontos, hogy a megbeszélések eredményei ténylegessé váljanak egy hosszú időre szóló működőképes és világos törvény formájában”. Ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy a vezérigazgatói és az elnöki funckiók külön választása tekintetében a törvénynek egyértelmű kell, hogy legyen, mivel fennáll a két hatalmi központ kialakulásának a veszélye. A kultúrális bizottság szenátorai az emlitett törvény más pontjainak esetleges módositásairól is tárgyaltak, mint például a román radió és televizió, valamint a területi stúdiók jogállására vonatkozó paragrafus. A bizottság elnöke, Lucian Romaşcanu szociáldemokrata szenátor megjegyezte, hogy a román rádió vezetőségétől irásbeli javaslatokat vár. A  kultúrális bizottság szenátorai a következő időszakban megbeszéléseket folytatnak a közszolgálati rádió szakszervezeteivel, a Román Televizió vezetőségének és a civilszervezetek képviselőivel.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 02.21)

Az Európai Műsorsugárzók Uniójának jelentése a román köszolgálati televizió helyzetéről

Az Európai Műsorsugárzók Uniójának szakertői csoportja jelentést készitett a Román Televizió Társaság (SRTV) helyzetéről, amelyben néhány javaslatot fogalmazott meg, nevezetesen: a vezetési struktúra mélyreható megreformálását, a vezetőség és alkalmazottak közötti kommunikáció javitását, a műsorformatumok modernizálását és a szerkesztőségek jobb megszervezését. A kedden nyilvánosságra hozott jelentésben az európai szekértők kitértek a Román Televizió vezetősége politikai mentesitésére, valamint az igazgatói és az Igazgatótanács elnöki tisztségének külön választására.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 02.21)

A képviselőház elutasitotta a 13. számú sürgösségi kormányrendeletet és elfogadta a 14-es kormányrendeletet

A képviselőház kedden megerősítette a büntetőjog módosításáról február elsején kibocsátott sürgősségi kormányrendelet hatálytalanítását. Miután országszerte félmillió ember vonult utcára a 13. számú sürgösségi kormányrendelet ellen, amelyet a korrupcióellenes harc fékezéseként értelmeztek az emberek, a Sorin Grindeanu vezette szociálliberális kormány maga is hatályon kívül helyezte egy újabb – 14-es sorszámú – rendelettel előző, vitatott intézkedését. A válságot kiváltó 13-as rendeletet – a szenátus után – a képviselőház is elutasitotta, mig a 14-est megerősítette.E két jogszabályt kihirdetés végett megküldik Klaus Iohannis államfőnek. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 02.21)

A szenátorok elfogadták a helyi közigazgatásban dolgózók, illetve a szinészek fizetésének növelését

A szenátorok nagy szavazattöbbséggel efogadták el azt a sürgösségi kormányrendeletet jóváhagyó törvénytervezetet, mely értelmében február 1-től a helyi közigazgatási alkalmazottak fizetése 20%-al, mig a szinészek bére 50%-al növekedik. Az intézkedésben az állami szférában dolgozó mintegy 135 ezer alkalmazott részesül.A viták alatt a Nemzeti Liberális Párt (PNL), az RMDSZ és a Népi Mozgalom Pártja (MPM) kiállt amelett, hogy növelni kell a polgármesterek és a megyei tanácsok elnökeinek fizetését is, mivel a 20 százalékos béremelés visszás helyzeteket teremt, azaz, a helyi önkormányzatok vezetőinek – polgármesterek, alpolgármesterek, megyei tanácselnökök, alelnökök – fizetése ezáltal kisebb lett, mint más alkalmazottak fizetése ugyanazon intézményen belül. Az emlitett három politikai alakulat módositó javaslatait egyhangúan viszautasitották, noha a hatalmi és az ellenzéki frakciók egyhangúan támogatták az egységes bértövény elfogadását. A jogszabályt első házként fogadta el a szenátus a február 21-i ülésén, lévén, hogy a döntő fórum a képviselőház.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 02.21)

Ana Birchall ideiglenes igazságügyi miniszter Hans Klemm amerikai nagykövettel találkozott

Ana Birchall ideiglenes igazságügyi miniszter kedden Hans Klemm-el, az Egyesült Államok bukaresti nagykövetével találkozott. A román miniszter ez alkalommal megerősitette, hogy a kormány feltétel nélkül támogatja a korrupció elleni küzdelmet és a jogállam konszolidálásért tett erőfeszitéseket, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása mellett.Mint hozzáfűzte, Románia célja az Együttműkődési és Ellenörzési Mechanizmus (MCV) mielőbbi megszűntetése, az igazságügyi reform terén tett lépések igazolásaként. Ana Birchall kihangsúlyozta, ugyanakkor, az Egyesült Államokkal a Stratégiai Partnerség keretében fenntartott együttműködési kapcsolatok fontosságát. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 02.21)

Rozalia Gănciulescu