Educatia adultilor in Romania- Monitorul Social

Lansare infografic Educaţia adulţilor

www.monitorsocial.ro

un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România

Monitorul Social, proiect al  Friedrich-Ebert-Stiftung România, lansează un nou infografic despre evoluţia a doi educaţia adulţilor.

Infograficul porneşte de la observaţia că în România, indicatorii privind educaţia adulţilor înregistrează cele mai slabe valori din Uniunea Europeană. Acest fapt afectează atât şansele individuale de a ocupa un loc de muncă aducător de venituri și satisfacții, cât şi performanţele generale ale economiei României.

În timp ce, în medie, 12% din salariații UE cu vârste între 25 și 64 ani au urmat (în ultimele 4 săptămâni) o formă de învățământ sau formare profesională, în România proporția era în 2016 de 1%, cu o tendință de scădere în ultimii 3 ani.

În 2010, mai puțin de un sfert din companii le ofereau posibilitatea de a urma cursuri de perfecţionare profesională, în timp ce media UE era de 66%. In Suedia, 87% din firme oferă angajaților lor, în mod permanent, cursuri de perfecționare profesională. La nivel european, 22% din firmele cu cel puțin 10 angajați oferă angajaților cursuri de dezvoltare a abilităților de operare cu calculator șinternet (ICT). În România, acest lucru se întâmplă în doar 5% din firme, procentaj cu care ne situăm, din nou, pe ultimul loc în UE. În ce privește întreprinderile mari (peste 250 de angajați), la nivel european mai mult de 2/3 dintre acestea oferă asemenea cusuri; în România, acest lucru e valabil doar în 28% din firmele mari.

Infograficul despre indicatorii demografici relevanţi pentru calitatea vieţii poate fi consultat la:  https://monitorsocial.ro/indicator/educatia-adultilor/.

Sursa datelor folosite în infografic este baza de date Eurostat, iar datele folosite le puteți găsi, sub forma de grafice, aici: https://monitorsocial.ro/data/educatia-adultilor/ .

Pentru mai multe informații, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: Victoria Stoiciu, victoria.stoiciu@fes.ro, 021 2110983