Motto:

„Menirea înaltă a radiofoniei constă tocmai în totalitatea condiţiilor ce o determină a transforma şi crea în noi trebuinţe spirituale, pe care ea singură  are calitatea de a le satisface…

Organizarea programelor de radio nu poate fi deci un product întâmplător, arbitrar, capricios şi subiectiv, ci ea trebuie să fie o bine chibzuită instituţie, căci  programul radiofonic trebuie să corespundă întocmai satisfacerii necesităţilor sociale şi naţionale ale vieţii noastre româneşti…”

(fragment din conferinţa radiodifuzată cu tema „Menirea radiofoniei româneşti” susţinută de Dimitrie Gusti, preşedinte al Consiliului de Administraţie, publicată în revista „Radio şi radiofonia” din 9 martie 1930)

 

humur1928

 

 • 1 noiembrie – a fost lansat în eter primul semnal radiofonic, urmat de prima emisiune radio oficială, care a debutat prin cuvântul marelui fizician român Dragomir Hurmuzescu
 • 9 noiembrie – Apare primul număr al revistei „Radiofonia“, publicaţie oficială a societăţii
 • 30 noiembrie – Primul concert simfonic radiodifuzat susţinut de Orchestra Radio sub bagheta lui Mihail Jora are în program exclusiv Mozart şi Haydn

1929

 • 1 ianuarie – Mihail Jora este numit director de programe
 • 17 ianuarie – Se transmite prima emisiune de umor „Ora veselă“
 • Dimitrie Gusti
  Dimitrie Gusti

  18 monitorulfebruarie – Este transmisă prima montare propriu-zisă de Teatru radiofonic cu piesa într-un act „Ce ştie satul“ de V. Al. Jean, în interpretarea actorilor Maria Filotti, Ronald Bulfinski şi Victoria Mierlescu

 • 10 martie – Debutează la Radio, cel mai de seamă conferenţiar al Radioului, Nicolae Iorga
 • 10 mai – Se difuzează primul festival de muzică românească
 • noiembrie – Difuzarea primelor „Cronici sportive“, dar şi a unor cronici cinematografice

1930

 • 3 martie – Se inaugurează „Universitatea populară“, devenită ulterior „Universitatea Radio”, emisiune ce transmite cicluri de conferinţe din toate domeniile de activitate, susţinute de personalităţi ale intelectualităţii româneşti, din perioada interbelică – cu prelegerea lui Dimitrie Gusti „Menirea Radiofoniei Româneşti“
 • 5 noiembrie – Primele cursuri de limbă franceză ţinute de Blanche Berney

1931

 • 18 noiembrie – Este difuzată prima emisiune dedicată străinătăţii şi preluată de Radiodifuziuni europene
 • 13 decembrie – Se iniţiază primul concurs de scenarii radiofonice dotat cu trei premii şi menţiuni, pentru încurajarea dramaturgiei radiofonice
Prima clădire a SRR, aflată în Str. General Berthelot nr. 60
Prima clădire a SRR, aflată în Str. General Berthelot nr. 60

1932

 • 11 februarie – Inaugurarea noului studio de concerte al Radioului construit de arhitectul G. M. Cantacuzino şi ing. Liviu Ciuley
 • 30 septembrie – Comitetul de direcţie aprobă Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii de Difuziune Radiotelefonică din România

1933

 • aprilie – Publicaţia Societăţii devine „Radio-programul de Radio. Film sonor. Televiziune.“
 • 11 iunie – Prima transmisie în direct a unui meci de fotbal, România – Iugoslavia, din Cupa Balcanică

chitanta radio1934

 • 15 ianuarie – Este dat în folosinţă postul naţional Radio România de la Bod, cu un emiţător provizoriu 20 kW, pe o lungime de undă de 1875 m, pus la dispoziţie de firma Marconi
 • 21 octombrie – Apare primul număr al publicaţiei “Radio-Universul”

1935

 • primul număr al publicaţiei Radio-Adevărul, cu apariţie până în anul 1940
 • Consiliul de Administraţie aprobă noul „Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii de Difuziune Radiotelefonică din România”.

1936

sediul radio

 • 1 ianuarie – Se pune în funcţiune emiţătorul de 150 kW putere de la Bod
 • 4 aprilie – Este promulgată „Legea pentru organizarea şi funcţionarea Radiodifuziunii”

1937

 • 20 februarie – este realizată recepţia tehnică definitivă a postului Radio România
 • 19 decembrie – Este difuzată ediţia inaugurală a emisiunii „Ora militară“

1938

 • 20 februarie – Debutul radiofonic al Mariei Tănase. Acompaniată de taraful Ion Matache din Argeş, a prezentat „pe viu” un program de cântece româneşti la emisiunea „Ora satului”
 • 15 iunie – Este difuzată prima emisiune „Ora românească pentru străinătate“, aceasta fiind adresată Angliei

1939

 • 30 septembrie – Este dat în folosinţă postul de radio Basarabia de la ChişinăuMaria_Tanase4

1940

 • Este înfiinţat „Serviciul Emisiuni“ care avea rolul să asigure o desfăşurare coerentă a programelor
 • 15 mai – Este dat în folosinţă postul de emisie pe unde scurte de la Băneasa, Dacia Română cu o putere de 2 kW şi o lungime de undă de 32,4 m

1941

 • 5 ianuarie – Apare revista „Radio România“
 • 21 aprilie – Este transmisă prima emisiune „Ora naţiunii“
 • 2 noiembrie – Se inaugurează postul Radio Moldova de la Iaşi

1942

 • 25 octombrie – Apare un nou statut al Societăţii Române de Radiodifuziune

1943

 • car reportaj9 martie – Jurnalul Consiliului de Miniştri autorizează sporirea capitalului Societăţii, a treia de la înfiinţare; noua emisie de acţiuni îi favorizează pe vechii acţionari

1944

 • 24 august – Şase bombardamente germane, desfăşurate între orele 8.30 şi 16.30, au afectat studiourile şi sediul central al Radiodifuziunii din Str. Gen. Berthelot nr. 60. Al şaptelea bombardament a distrus complet întreg sediul şi odată cu el şi studiourile
 • Ia fiinţă Orchestra de Cameră a Radiodifuziunii

1945

 • 26 aprilie – Consiliul de Administraţie aprobă noul „Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune”
 • 1 noiembrie – Este înfiinţat Corul de copii Radio

 

 

 

1946

 • Se încheie lucrările de la Tâncăbeşti pentru postul de emisie Bucureşti II, unde a fost mutat postul Radio Moldova care a funcţionat în timpul războiului la Iaşi

1947

 • decembrie – apare Revista „Secolul Radiofoniei” care se editează până în 1948
 • Au fost puse în funcţiune studiourile A şi B din clădirea Radiodifuziunii

1948

 • 8 noiembrie – Se înfiinţează Orchestra de Estradă Radio
Orchestra de Estrada Radio
Orchestra de Estrada Radio

1949

 • 1 decembrie – Este înfiinţată Orchestra Populară Radio

1950

 • 12 mai – Apare Decretul 116, publicat în Monitorul Oficial nr. 41 din 13 mai, prin care Direcţia Radioficării trece în subordinea Ministerului Comunicaţiilor, iar Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune îşi schimbă denumirea în Comitetul de Radio de pe lângă Consiliul de Miniştri al R.P.R.

1951

 • 15 septembrie – Hotărârea Partidului şi Guvernului nr. 965 publicată în Monitorul Oficial nr. 95, se ocupă de măsurile pentru îmbunătăţirea acţiunii de radioficare şi prevede pentru Comitetul de Radiodifuziune sarcina de a organiza colectivele de redacţie ale centrelor de radioficare şi de a se ocupa de activitatea redacţională a acestora. Tot prin această hotărâre se acordă dreptul Comitetului de radio de a publica săptămânal programele staţiilor centrale
 • Ca urmare a acestei prevederi, apare, în 10 noiembrie, publicaţia „Programul de Radio”

srr1952

 • 27 noiembrie – Este inaugurat actualul sediu al Radiodifuziunii, realizat după trei ani de lucrări

1954

 • Primul studio al Radio Cluj - 1954
  Primul studio al Radio Cluj – 1954

  15 martie – Este înfiinţat postul regional Cluj

 • 6 iunie – Se înfiinţează postul regional Craiova
 • noiembrie – Se iniţiază un ciclu de „conferinţe şi consultaţii pe teme de economie politică şi filozofie”

1955

 • 5 mai – Este înfiinţat postul regional Timişoara
 • iulie – Se inaugurează un nou ciclu de emisiuni dedicate istoriei teatrului.

1956

 • 1 mai – Se înfiinţează postul regional Iaşi
 • 31 decembrie – Este înfiinţată Televiziunea Română

1957

 • 15 iulie – s-a înfiinţat Secţia Turcă
 • publicaţia „Programul de Radio” devine „Radio TV”

1958

 • 2 martie – Este înfiinţat postul regional Târgu-Mureş

1959

Radio Targu Mures
Radio Targu Mures
 • martie – Este difuzată prima emisiune „Prietenii muzicii“

1960

 • 27 octombrie – Scriitorul Mihail Sadoveanu este aniversat la radio cu ocazia împlinirii a 80 de ani

1961

 • 12 noiembrie – Pe Programul I începe difuzarea unui ciclu de emisiuni pentru iniţiere muzicală prin intermediului radioului
 • 22 noiembrie – Debutează o nouă emisiune pe teme muzicale „Poşta muzicală radio”

1962

 • 6 decembrie – Tudor Vianu deschide seria emisiunilor „Ce ştim despre cărţi ?”

1963

Sofia Şincan – redactor şef al Programului 3 - 1985
Sofia Şincan – redactor şef al Programului 3
 • 8 ianuarie – Debutează emisiunea „Universitatea tehnică Radio”
 • 5 mai – Începe să emită Programul III de radio pe unde ultrascurte

1964

 • 28 octombrie – Debutează emisiunea „Jurnalul satelor”

1965

 • 25 octombrie – Prima emisiune ” Amfiteatru literar”
 • decembrie – Debutează emisiunea „Memoria pământului românesc”

1966

 • Tudor-Arghezi9 aprilie – Este inaugurată o nouă emisiune de cultură „Revista literară radio” (revista vorbită). Cuvântul introductiv este ţinut de Tudor Arghezi
 • 5 octombrie – Se reia ciclul de emisiuni muzicale „Figuri şi momente din istoria muzicii româneşti”. Primele transmisii sunt dedicate creaţiei enesciene

1967

 • aprilie – Debutează emisiunea „Orizont ştiinţific”
 • iulie – Postul „Radio Vacanţa” începe să emită, zilnic, între orele 9-14 şi 17-18, din celebra „Vila 27”

1968

 • Este înfiinţat Oficiul de presă şi tipărituri al Radioteleviziunii, care avea menirea să organizeze în mod unitar publicarea unor lucrări specifice ale Radioului şi Televiziunii
 • 28 octombrie – apare publicaţia „Studioul de poezie”, care cuprinde spectacolele de poezie organizate de Redacţia emisiunilor literar-teatrale din radio

1969

 • 27 mai – Începe emisiunea de literatură română şi universală „Saeculum”

1970

 • februarie – Pe Programul I se difuzează o nouă emisiune: „Muzică şi actualităţi”
 • 30 noiembrie – Se difuzează prima emisiune „Orele serii”
teatru radiofonic
teatru radiofonic

1971

 • 8 martie – Se înfiinţează Consiliul Naţional a Radioteleviziunii Române, care are menirea de a asigura orientarea generală a muncii şi de a stabili liniile directoare ale programelor de radio şi televiziune

1972

 • 19 ianuarie – Pe Programul I se difuzează emisiunea „Antena tineretului” care va comenta evenimente semnificative din viaţa tinerilor
 • aprilie – Se editează un supliment al revistei Radio TV, ,,Radio-teleşcoala”
 • 11 septembrie – Prima ediţie a emisiunii „Poeţi citindu-şi versurile” îl invită la microfon pe Al. Philippide

1973

 • martie – Debutează o nouă emisiune de actualităţi şi muzică „Radio-programul dimineţii”

1975

 • ianuarie – Pe Programul III, dedicat tineretului, se transmite emisiunea „Trecem pe recepţie” în care specialişti din diverse domenii răspund ascultătorilor
 • 15 decembrie – se difuzează prima emisiune realizată de Secţia Rusă din cadrul Redacţiei Emisiunilor pentru Străinătate, pe unde scurte

1976

 • 1 noiembrie – Pe Programul II începe emisiunea „Gazeta muzicală radio”, un colocviu săptămânal pe teme muzicale

1979

 • iunie – Pe Programul I se transmite emisiunea „Radioprogramul satelor”

1980teleradio

 • martie – Apare o nouă emisiune pentru tineri: „Clubul invitaţilor”
 • 29 decembrie – Se difuzează noua emisiune de reportaje şi comentarii „Antena tineretului”

 

1981

 • martie – O nouă emisiune consacrată limbii române: „Extemporal radiofonic la … limba română !”

1982

 • Apare revista de programe „Teleradio“

1983

 • 11 mai – Prima ediţie a emisiunii „Meridiane radiofonice” – emisiune de actualităţi radiofonice din lume

1984

 • ianuarie – La România Tineret, debutează programul „Studioul T’ 84”.

1985

 • 12 ianuarie – Se desfiinţează studiourile teritoriale de radio. Programele 1 şi 2 îşi reduc drastic emisia: program numai între orele 6.30 şi 23.30, ulterior între orele 6 şi 24 în fiecare zi
 • octombrie – Pe Programul de tineret începe o nouă emisiune difuzată săptămânal, denumită „Sport, natură, tinereţe”
Grup de revoluţionari la Radio pe 22 decembrie 1989 (Printre ei Ana Blandiana, Alexandru Arşinel, Paul Grigoriu)
Grup de revoluţionari la Radio pe 22 decembrie 1989 (Printre ei Ana Blandiana, Alexandru Arşinel, Paul Grigoriu)

1989Eugen_Preda_Radio_Romania_1

 • decembrie – Eugen Preda este însărcinat provizoriu la conducerea Radiodifuziunii

1990

 • 8 ianuarie – Este lansată o nouă emisiune de actualitate politică internă şi internaţională, „24 de ore”
 • 21 ianuarie – Radio Constanţa a fost cel dintâi post regional de radio care a început să emită, după Revoluţia din decembrie 1989
 • martie – începe să funcţioneze Centrul de Informaţii şi Sinteză, viitoarea Agenţie de presă RADOR

1991

 • 10-14 aprilie – Reprezentanţii Radiodifuziunii participă pentru prima dată la târgul internaţional al organismelor de radio – „Musicora ’91”
 • iulie – Pe programul România Actualităţi se lansează în emisiunea „Spaţiul european”

1992

 • Studiou de inregistrari Radio Romania
  Studiou de inregistrari Radio Romania

  septembrie – Are loc prima ediţie a seminarului internaţional „Limba română – mijloc de comunicare şi informare radiofonică”, organizat prin participarea posturilor de radio ce transmit programe în limba română

1993

 • ianuarie – Apare buletinul „Radio Observator”, o nouă sursă de informare şi documentare, cotidian de informaţii interne şi externe editat de Centrul de informare şi sinteză
 • 3 mai – Emisiunile programului România Actualităţi se difuzează şi pe unde scurte
 • 14 august – Au debutat emisiunile în limba maghiară
 • 4 octombrie – Emisiunea „Universitatea Radio” revine în schema de programe pe România Actualităţi

1994

 • Mihai Junea (Radio Timişoara) cu Paul Grigoriu la Radio Cluj - 8 iulie 1993
  Mihai Junea (Radio Timişoara) cu Paul Grigoriu la Radio Cluj – 8 iulie 1993

  17 iunie – Este votată Legea nr. 41, privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune, ca servicii publice autonome de interes naţional, independente editorial, prin reorganizarea Radioteleviziunii Române

 • august – Canalul Radio România Tineret devine primul canal FM stereo din România
 • 30 octombrie – 6 noiembrie – Are loc, la iniţiativa Radio România, prima ediţie a Târgului GAUDEAMUS – Carte de învăţătură, găzduit în foaierul Sălii de Concerte „Mihail Jora” a Radiodifuziunii

1995

 • 1 decembrie – Debutează emisiunile în limba bulgară

1996

 • ianuarie – Radio România Internaţional realizează primele transmisiuni prin satelit
 • august – Se inaugurează „Universitatea de vară Radio” la Sibiu
 • noiembrie – Apare revista „Radio România”

radio romania muzical1997

 • 24 martie – Începe să emită Radio România Muzical, pe frecvenţa de 72.08 MHz

1998

 • 12-13 martie – Societatea Română de Radiodifuziune organizează seminarul internaţional „Radioul pentru tineret – Tradiţie, provocare, perspective”
 • septembrie – Seminarul internaţional „Limba română – Mijloc de comunicare şi informare radiofonică”, reuniune organizată prin participarea posturilor de radio ce transmit programe în limba română

1999

 • august – Postul Antena Bucureştilor participă la Festivalul Internaţional de radio şi televiziune „Plaiul meu natal” Ujgorod, Ucraina, unde primeşte „Premiul pentru originalitate”

2000

 • 2000 – sediul Agenţiei de presă RADOR
  Sediul Agenţiei de presă RADOR

  februarie – La Centrul de Presă al Casei Radio s-a decernat medalia anului 1999 Papei Ioan Paul al II-lea de către Societatea Română de Radiodifuziune

 • martie – Radio România Tineret lansează prima emisiune „Maraton în Blue Jeans”
 • 21 aprilie – Societatea Română de Radiodifuziune inaugurează, la Sibiu, primul post local public organizat în cadrul unei instituţii de învăţământ superior
 • 31 mai – Inaugurarea noului sediu al Agenţiei RADOR
 • 17 iunie – La Varna s-a semnat un acord de colaborare între Radiodifuziunea Bulgară şi Societatea Română de Radiodifuziune, care prevedea, între altele, realizarea unor emisiuni tip duplex
 • 25 iunie – Semnarea unui acord de colaborare bilaterală între Societatea Română de Radiodifuziune şi Radiodifuziunea „Vocea Turciei”
 • 1 decembrie – Canalul România Muzical începe difuzarea, în fiecare noapte, între orele 1.00-7.00, a programului muzical intitulat „EuroClassic Notturno”, preluat de la Uniunea Europeană de Radio

2001

 • teatrurra1 februarie – A fost inaugurată Camera ştirilor, echipată cu cel mai performant nivel tehnologic al momentului
 • 20 aprilie – Se semnează un acord de colaborare între Societatea Română de Radiodifuziune şi Radio France International, care vizează, printre altele, producerea de emisiuni tip duplex având ca scop îmbunătăţirea relaţiei între ascultătorii celor două ţări

2002

 • martie – Radio România Actualităţi lansează „RadioCotidian” emisiune zilnică de informaţie
 • iulie – Pentru prima dată, România a fost desemnată ca membru al Consiliului de Administraţie al Uniunii Europene de Radio
 • 19-24 septembrie – Societatea Română de Radiodifuziune organizează, împreună cu Uniunea Scriitorilor, Festivalul Internaţional „Zile şi nopţi de literatură”

RRA irak2003

 • 23 februarie – În premieră absolută în presa audiovizuală, o echipă de reporteri speciali de la Radio România a transmis în direct de pe portavionul american USS Abraham-Lincoln, în timpul războiului din Irak
 • martie 2003 – Radio România Actualităţi trimite în Irak 14 reporteri speciali ce transmit în direct conflictul din Golf, în cadrul „Operaţiunii curcubeul” organizată de Radio România Actualităţi şi Ministerul Apărării Naţionale
 • 19-20 septembrie – Societatea Română de Radiodifuziune în colaborare cu Institutul Internaţional pentru Presă organizează, la Palatul Parlamentului, conferinţa internaţională cu tema „Cum garantăm independenţa serviciilor publice de radio şi televiziune ?”

2004

 • Florian Pittis in studioul Radio 3Net
  Florian Pittis in studioul Radio 3Net

  martie – RRI s-a reorganizat sub forma a două posturi de radio pentru străinătate, Radio România Internaţional 1, care emite nonstopprograme în limba română, dar şi programe în dialectul aromân, şi Radio România Internaţional 2, care emite programe în 10 limbi străine

 • noiembrie – Radio România Cultural emite şi în bandă FM
 • noiembrie – Societatea Română de Radiodifuziune deschide un nou post Radio Sighet
 • 1 noiembrie – Are loc lansarea oficială a emisiei digitale prin internet a postului Radio România Tineret, care se va numi Radio3Net
 • 1-6 noiembrie – Orchestra Naţională Radio efectuează un turneu european
 • 8 noiembrie – Revista programelor de radio îşi schimbă formatul şi denumirea în „Universul Radio România”

2005

 • februarie – Societatea Română de Radiodifuziune, în parteneriat cu Centrul Internaţional de Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) – The Project for the New Democracies organizează, la Bucureşti, masa rotundă cu tema „Noile relaţii dintre Europa Centrală şi Rusia după lărgirea NATO”

2006

 • antena satelor
  antena satelor

  1 martie – Antena Satelor devine post naţional

 • 5 iulie – Pentru prima dată în România, a fost organizată Conferinţa internaţională „Ziua Agenţiilor de Presă”. Agenţia de ştiri a Radioului naţional – RADOR, în parteneriat cu revista „Săptamâna Financiară”, a organizat prima ediţie a manifestării, la Hotel Marriott, având ca temă „Agenţiile de presă în faţa unei decizii capitale: tabloidizare sau specializare?”
 • august – La Radio România Actualităţi intră în funcţiune un nou sistem digital de producţie şi emisiuni Radio Man
 • 9 noiembrie – Revista pentru programe Radio îşi schimbă denumirea în „Radio România”

2007

 • 15 februarie – Este inaugurat postul de radio „Antena Sibiului”
 • mai – Radio România devine membru al Comisiei Radio a Uniunii Europene de Radio şi Televiziune
 • iunie – Radio România devine membru al Consiliului Director COPEAM (Conferinţa Permanentă a Audiovizualului Mediteranean)

2008

 • 2 iulie – Au loc schimbări ale postului public de radio în ceea ce priveşte identitatea vizuală atât la nivel de corporaţie, cât şi pentru 6 dintre posturile sale
 • 28 octombrie – Banca Naţională a României a lansat moneda aniversară Radio România, confecţionată din argint, cu o greutate de 31 de grame şi dedicată împlinirii a 80 de ani de existenţă ai Societăţii Române de Radiodifuziune

2009

 • Regele Mihai I la Radio România, 17 aprilie 2009
  Regele Mihai I la Radio România, 17 aprilie 2009

  17 martie – Oraşul Bruxelles găzduieşte două recitaluri ale violonistului Alexandru Tomescu, acompaniat la pian de Horia Mihail

 • 17 aprilie – Majestatea Sa Regele Mihai I al României a fost prezent la Radio România, cu ocazia evenimentului prilejuit de lansarea volumului „Istoria trece, cuvântul rămâne…”, de Vasile Ionescu, ultimul director general al Societăţii Române de Radiodifuziune din perioada precomunistă.

După lansarea cărţii, Majestatea Sa a fost însoţit de Maria Ţoghină, preşedinte director general al Radio România într-un tur de prezentare a Casei Radio, şi a vizitat câteva din locurile cele mai importante ale radioului public: Controlul General Tehnic, Radio România Actualităţi, Camera Ştirilor şi Studioul de înregistrări al Teatrului Naţional Radiofonic.

 • 8 mai – Radio România a organizat, la Centrul de Presă al Societăţii Române de Radiodifuziune, expoziţia fotografică realizată în cadrul proiectului „O poveste de succes: colaborarea dintre Armata României şi Radio România în Irak, 2003 – 2009”
 • septembrie – Pentru a întregi oferta editorială, Radio România a lansat două site-uri noi: www.politicaromaneasca.ro – primul portal media dedicat exclusiv politicii interne şi externe – şi www.romania-actualitati.ro – versiunea online a postului Radio România Actualităţi
 • 21 octombrie – Orchestra Naţională Radio a fost invitată să susţină “Marele concert de deschidere” din cadrul Zilelor Culturale ale ECB – România 2009, un eveniment organizat de Banca Centrală Europeană
 • 21 octombrie – Radio România a lansat prima subredacţie a Radio Timişoara la Arad
 • 30 octombrie – Orchestra Naţională Radio a susţinut un concert extraordinar cu ocazia Zilei Naţiunilor Unite, sub bagheta dirijorului Horia Andreescu şi având-o ca solistă pe pianista Dana Borşan
 • 1 noiembrie – A fost digitalizat primul document din arhiva radioului public „Unităţi organice în viaţa statelor şi naţiunilor”, discurs susţinut de Nicolae Iorga în data de 24 martie 1939, fragment al conferinţelor radiofonice „Sfaturi pe întunerec”

2010

 • 17 – 24 martie – Orchestrele şi Corurile Radio au organizat un eveniment muzical unic în România: Festivalul Internaţional de Bandoneon şi Acordeon, la Sala Radio
 • 11 aprilie – Societatea Română de Radiodifuziune a fost aleasă, cu unanimitate de voturi, ca membră în comitetul director al Conferinţei Permanente a Audiovizualului Mediteranean (COPEAM)
 • 11 mai – Radio România a organizat, la sediul său, seminarul public privind rolul şi necesitatea modernizării Dialogului Social în contextul pregătirii Strategiei Dunării şi al politicii de coeziune a UE
 • 7 iunie –Societatea Română de Radiodifuziune şi compania Teleradio-Moldova, au încheiat, la Chişinău, un acord de colaborare pentru o perioadă de doi ani
 • 29 iulie – Orchestra Naţională Radio a deschis concertul dedicat Zilei României la EXPO 2010 Shanghai
 • 22 august – Radio România a deschis la Tulcea „Subredacţia Delta”

alexandru-tomescu2011

 • 8 martie – Violonistul Alexandru Tomescu şi pianistul Horia Mihail, soliştii Orchestrelor şi Corurilor Radio, au susţinut un recital la Praga, în cadrul programului „Ambassador’s Concert Series”
 • 27 martie – Pentru prima dată pe aceeaşi scenă, Orchestra Simfonică Naţională a Companiei Publice „Teleradio-Moldova” şi Orchestra Naţională Radio, au susţinut un concert extraordinar, la Sala Radio, la împlinirea a 93 de ani de la unirea Basarabiei cu Regatul României
 • 1 iulie – Agenţia de presă RADOR a Radio România organizează lansarea volumului Homo informans şi Lexic subiectiv al omului “informator”, în prezenţa autorului, profesorul Michael Palmer, Sorbona
 • 26 septembrie – 6 octombrie – A avut loc prima ediţie a Turneului „Duelul viorilor”, organizat de Radio România Cultural şi Asociaţia Culturală Accendo
 • 1 decembrie – Radio Chişinău, un produs al Radio România, realizat în colaborare cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, s-a lansat oficial

2012

 • Ilie Dobre foto Alexandru Dolea
  Ilie Dobre

  12 – 16 martie – În Studioul de Concerte Mihail Jora din Bucureşti a avut loc Festivalul Internaţional de Vibrafon, organizat de Formaţiile Muzicale Radio

 • 25 aprilie – 7 mai – Prima ediţie a turneului „Flautul de Aur” susţinut de flautistul Ion Bogdan Ştefănescu şi pianistul Horia Mihail, organizat de Radio România Cultural şi Asociaţia Culturală Accendo
 • 22 – 24 mai – Televiziunea Română şi Societatea Română de Radiodifuziune au organizat, la Bucureşti, cea de-a 10-a reuniune a managerilor de resurse umane din cadrul serviciilor publice de media membre ale European Broadcasting Union (EBU)
 • 12 iunie – Acordul de cooperare între Radio China Internaţional şi Societatea Română de Radiodifiziune a fost semnat, la Bucureşti
 • 23 – 29 septembrie – Prima ediţie a Festivalului internaţional al orchestrelor radio – RadiRo, desfăşurat la Bucureşti, şi produs de Radio România
 • 22 – 31 octombrie – Turneul naţional denumit “Vioara lui George Enescu la sate”, susţinut de violonistul Gabriel Croitoru cu vioara Guarneri care a aparţinut lui George Enescu şi pianistul Horia Mihail se desfăşoară în opt aşezări rurale din România
 • decembrie – Comentatorul sportiv al Radio România Actualităţi, Ilie Dobre, a intrat din nou în Cartea Recordurilor, după ce a stabilit un record mondial pentru cea mai lungă descriere radiofonică a unui gol

2013

 • ianuarie – Radio România Actualităţi este postul numărul unu, la nivel naţional, cu 13,4% cotă de piaţă şi peste 2 milioane de ascultători fideli, zilnic
 • 3 martie – Moment istoric pentru Orchestra Naţională Radio România şi pentru cooperarea culturală între România şi Republica Moldova: binecunoscuta orchestră a concertat pentru prima oară în istoria sa la Chişinău (Palatul Naţional), manifestarea înscriindu-se în seria de evenimente ce marchează împlinirea a 85 de ani de la înfiinţarea radioului public din România
 • 21 martie – La 20 de ani de la aderarea ţării noastre la francofonia instituţională (iniţial Agenţia Interguvernamentală a Francofoniei, transformată, în 1998, în Organizaţia Internaţională a Francofoniei – OIF), la Sala Radio a avut loc Gala Francofoniei, concert-eveniment susţinut de Orchestra Naţională Radio şi Tiberiu Soare, dirijor principal alături de violonistul Gabriel Croitoru
 • mai – Radio România devine membru asociat al Uniunii Audiovizualului Asia – Pacific (ABU)
 • 12 mai – Înalta decoraţie Nihil Sine Deo a fost acordată Societăţii Române de Radiodifuziune, în cadrul unei ceremonii oficiale, la Palatul Elisabeta, în prezenţa membrilor Casei Regale
 • 30 septembrie – 5 octombrie – Festivalul Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova – Voicing The Future, organizat de Radio România, în parteneriat cu URTI, sub înaltul patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României şi sub patronajul Ministerului Culturii
 • radio istorii1 octombrie – 30 noiembrie 2013 – La aniversarea a 85 de ani de existenţă, Radio România dăruieşte ascultătorilor săi, sub genericul „Ascultă Vocea”, fragmente din înregistrări unicat sub forma unui insert cu vocea unei personalităţi din arhiva sonoră a Radioului
 • 28 octombrie – 1 noiembrie – Sărbătorirea a 85 de ani de la înfiinţarea radioului public românesc prilejuieşte reîntâlnirea ascultătorilor Radio România Cultural cu unul dintre cei mai îndrăgiţi şi cunoscuţi oameni de radio, o personalitate a cărei voce a fost, ani de-a rândul, amprenta radioului public: Paul Grigoriu
 • 15 noiembrie – Radio România a organizat, în foaierul Sălii Radio, lansarea celui mai nou volum semnat de omul de radio Paul Grigoriu – „G de la Gugiumeni. Falsă monografie”, apărut în seria de Ediţii sonore îngrijite de Editura Casa Radio
 • 20 – 24 noiembrie – Ediţia 2013 a Târgului Internaţional GAUDEAMUS – Carte de Învăţătură 2013 a avut loc la Pavilionul Central Romexpo şi s-a desfăşurat sub semnul a două numere “rotunde”: 85 – ani care au trecut de la prima transmisiune a Radio România şi 20 de ediţii la care ajunge Târgul Internaţional GAUDEAMUS în acest an. Invitate de onoare ale ediţiei: Ţările Nordice – Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda şi Islanda. Manifestarea figurează în Catalogul Târgurilor de Carte de la Frankfurt
 • 23 noiembrie – Volumul „Radio-Istorii 1928-1945 – Mărturii de istorie orală din Arhivele Radio România”, însoţit de un CD audio, realizat de Grupul de istorie orală al Agenţiei de presă RADOR, a fost lansat la Târgul Internaţional Gaudeamus
 • 1 decembrie – Cu ocazia împlinirii a doi ani de când a început să emită Radio Chişinău, a avut loc un impresionant Concert Aniversar, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, care a completat suita evenimentelor organizate în cinstea Zilei Naţionale a României.

2014

 • 22 martie – A avut loc, la Sala Radio, Gala Premiilor Muzicale Radio România, ediţia a XII-a. Cel mai râvnit premiu, „Artistul anului”, a fost adjudecat de cântăreaţa Loredana.
 • 24 martie – La Teatrul Odeon a avut loc cea de-a XIV-a ediţie a Galei Premiilor Radio România Cultural. În cadrul galei au fost acordate premii la zece secţiuni, precum şi trei premii speciale: Premiul de Excelenţă – decernat actorului Victor Rebengiuc, Premiul Lux Mundi – sopranei Angela Gheorghiu şi Premiul In memoriam Iosif Sava – acordat violonistului Răzvan Stoica.
 • 11 – 13 aprilie – A avut loc la Tunis cea de-a 20-a Adunare Generală a Conferinţei Permanente a Audiovizualului Mediteranean (COPEAM). Cu această ocazie s-au desfaşurat şi Adunarea Comisiei Radio şi Adunarea Comitetului Director al COPEAM. Societatea Română de Radiodifuziune a fost realeasă, prin vot, cu o majoritate semnificativă, ca membru al Comitetului Director COPEAM.
 • 9 mai – În ajunul datei de 10 mai – sărbătoare a regalităţii în România – a avut loc, la Sala Radio, un concert – Simfonia a IX-a, marea capodoperă a lui Beethoven, interpretat de Orchestra Naţională Radio, cu participarea Corului Academic Radio, dirijor Dan Mihai Goia. Concertul s-a desfăşurat în prezenţa Alteţelor Lor Regale Principesa Maria şi Principele Nicolae.
 • 22 mai – Agenţia de presă RADOR a organizat, în foaierul central al Sălii Radio, un eveniment inedit – maratonul de lectură „Scrisori din război”, susţinut de 60 de elevi de la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, Şcoala Centrală şi Liceul Militar Breaza, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial
 • Decernarea premiilor Grand Prix Nova 2015
  Decernarea premiilor Grand Prix Nova 2015

  16 – 21 iunie – Festivalul Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, organizat de Radio România sub înaltul patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României. În concurs au intrat 44 de spectacole radiofonice din 21 de ţări din întreaga lume

 • 20 – 27 septembrie – Radio România a produs şi organizat ediţia a II-a a singurului festival internaţional al orchestrelor radio din Europa – RadiRo. La Bucureşti au concertat orchestrele simfonice radio europene din Franţa, Finlanda, Praga, Stuttgart şi România, sub baghetele unor renumiţi dirijori, iar pe scenă au urcat figuri marcante ale muzicii clasice.
 • 20 septembrie – Radio Cluj a inaugurat o bibliotecă de carte românească, în oraşul spaniol Villarobledo, acolo unde trăiesc peste 1.000 de români, în urma unei campanii lansate cu prilejul Târgului Gaudeamus Radio România, ediţia din Cluj-Napoca, în urma căreia au fost strânse aproximativ 1.600 de volume.
 • 15 octombrie – Agenţia de presă RADOR a Radio România şi-a lansat noul site, www.rador.ro, destinat tuturor acelora care doresc să se informeze, să se destindă, să studieze şi să se bucure
 • 24 octombrie – Radio România vernisează, în foaierul Sălii Radio, expoziţia „România în Afganistan – 12 ani de parteneriat strategic româno-american”, cu fotografii realizate de corespondenţii de război ai Radio România
 • 1 noiembrie – Radio România împlineşte 86 de ani de existenţă
 • 19 – 23 noiembrie – Ediţia a 21-a a Târgului Internaţional GAUDEAMUS Carte de Învăţătură, organizat de radio România, are loc în Pavilionul Central ROMEXPO.

2015

 • principele nicolae la radio5 februarie – Alteţa Sa Regală Principele Nicolae a vizitat Radio România. Cu ocazia vizitei la sediul radioului public, Alteţei Sale Regale i-au fost prezentate studioul şi redacţia Teatrului Radiofonic, cabina 31 de emisie, Camera Ştirilor, Centrul Cultural Media, precum şi agenţia de presă RADOR.
 • 18 februarie – Corul Academic Radio, un reper al vieţii culturale româneşti şi un apreciat ambasador al României peste hotare, împlineşte în acest an 75 de ani de existenţă, fiind cea mai longevivă formaţie vocal-simfonică din România. Cu acest prilej, ansamblul a susţinut un concert a cappella cu lucrări semnate de compozitori celebri ca Mendelssohn, Schumann, Ceaikovski, ş.a, în concepţia repertorială a lui Dan Mihai Goia, care de 15 ani este dirijorul Corului Academic Radio.
 • 2 martie – Remarcabila rezistenţă în timp a proiectului de audiţii radiofonice intitulat „Ne auzim la Majestic”, care împlineşte 10 ani a fost celebrată prin avanpremiera spectacolului radiofonic realizat pe baza textului „Acolo”, semnat de Doru Moţoc, regia artistică Mihai Lungeanu
 • 2 martie – Radio România Târgu-Mureş aniversează 57 de ani de la prima transmisiune în direct. Postul de radio este ascultat zilnic de peste 100.000 de persoane, având o cotă de piaţă şi o audienţă evaluate la 7%, cu o durată medie de ascultare zilnică de aproape 200 de minute
 • 15 martie – Studioul Radio România Cluj împlineşte 61 de ani de existenţă, moment aniversar care dă startul Caravanei Radio Cluj, care a străbătut, din două în două săptămâni, oraşele mici şi mijlocii, precum şi cele mai frumoase şi importante comune din mai multe judeţe
 • 22 martie – La Sala Radio a avut a XIII-a ediţie a Galei Premiilor Muzicale Radio România, fiind acordate 15 premii pe genuri şi categorii pentru cele mai bune performanţe ale anului trecut în muzica pop, folk, pop-dance şi pop-rock, artişti de top ai show bizz-ului românesc şi numeroase hituri ale anului 2014 figurând pe lista nominalizaţilor.
 • Mircea Albulescu primeşte Premiul de Excelenţă la gala Premiilor Radio România Cultural – 23 martie 2015
  Mircea Albulescu primeşte Premiul de Excelenţă la gala Premiilor Radio România Cultural – 23 martie 2015

  23 martie – Gala Premiilor Radio România Cultural, ediţia a XV-a, şi-a desemnat câştigătorii‚ la Teatrul Odeon. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa Ministrului Culturii, Ionuţ Vulpescu.

 • 3 aprilie – Fostul reporter, realizator, director adjunct şi director al Radio România, Paul Grigoriu, a trecut la cele veşnice în casa sa din comuna dâmboviţeană Buciumeni. Viaţa sa a fost legată timp de 40 de ani de existenţa radioului public naţional, devenind una din vocile importante în peisajul media românesc şi fiind considerat cea mai importantă voce a Radioului de după 1989.
 • 25 aprilie – Cu prilejul împlinirii în acest an 70 de ani de existenţă, Corul de Copii Radio, un ambasador artistic al României peste hotare, a susţinut, la Sala Radio, un concert aniversar de excepţie: „70 de primăveri”.
 • 5 mai – Radio România Timişoara a aniversat 60 de ani de la ieşirea în eter a primei emisiuni a Studioului Regional, primii crainici fiind Andrei Dângă şi Emilia Culea.
 • 8 mai – În preajma primului 10 mai redevenit sărbătoare naţională, Radio România a organizat un eveniment simbolic, în Foaierul Central al Sălii Radio: lansarea volumului „10 Mai. Casa Regală a României în cronici radiofonice (1930-1944), publicat de Editura Casa Radio, în colaborare cu Muzeul Brăilei Carol I.
 • 1 – 6 iunie – Cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova – Voicing The Future, organizat de Radio România, a avut loc la Grand Hotel Continental din Bucureşti, sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale, Principesa Moştenitoare Margareta a României. Şi în acest an, festivitatea de decernare a premiilor a avut loc la Palatul Elisabeta, subliniind încă o dată puternica legătură istorică şi simbolică dintre Casa Regală şi Radio România.
 • 16 iunie – Radio România, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, au organizat aniversarea 75 de ani de radiofonie militară, în Foaierul Central al Sălii Radio.
 • 30 iunie – 1 iulie – Radio România şi Asia-Pacific Broadcasting Union – Uniunea Audiovizualului Asia-Pacific (ABU) a organizat, la Hotel Radisson Blu din Bucureşti, Reuniunea „Media 2020” cu tema „Bringing Media to the Future”. Este primul eveniment de acest gen organizat de ABU în Europa şi primul eveniment co-organizat de Radio România şi ABU, de la momentul la care corporaţia media din România a devenit membru al organizaţiei radiodifuzorilor din regiunea Asia – Pacific, în primăvara anului 2013.
 • 12 octombrie – Radio România Actualităţi a câştigat premiul NATO pentru cea mai bună fotografie propusă de un jurnalist – corespondentul Ilie Pintea -, într-un concurs foto dedicat celui mai amplu exerciţiu desfăşurat de Alianţă în ultimii 13 ani: Trident Juncture. Ilie Pintea a participat la concurs cu o fotografie pe care a realizat-o în Afganistan, unde a fost trimis special Radio România.
 • gaudeamus-20161 noiembrie – Radio România împlineşte 87 de ani
 • 18 noiembrie – World Record Academy (Academia Mondială a Recordurilor), cea mai prestigioasă organizaţie mondială, care certifică recordurile mondiale, a anunţat că celebrul comentator sportiv Ilie Dobre, de la Radio România Actualităţi, a stabilit al 6-lea record mondial, cu o performanţă senzaţională, 35 secunde 6 zecimi, fără respiraţie, în transmisiunea directă a unui gol în direct
 • 18 – 22 noiembrie – Ediţia a 22-a a Târgului Internaţional Gaudeamus, organizat de Radio România, prin Centrul Cultural Media, în Pavilionul Central al Complexului Expoziţional Romexpo, a avut realizări remarcabile: peste 300 de participanţi, peste 700 de evenimente, recordul de vizitatori înregistrat la această ediţie – 125.000 – şi sumele generoase pe care aceştia le-au cheltuit (circa 3.200.000 Euro, conform rezultatelor studiului de trafic realizat pe parcursul târgului).
 • 22 decembrie – A avut loc, ca în fiecare an, o ceremonie religioasă şi depunere de coroane la Monumentul Eroilor Revoluţiei de lângă Societatea Română de Radiodifuziune, la împlinirea a 26 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989

 

2016

 • 05_ PIANUL CALATOR - HERASTRAU - Foto_ Alexandru Dolea7 aprilie – Radio România este noul vicepreşedinte pentru Europa al Uniunii Internaţionale de Radio şi Televiziune. Acest organism reuneşte radiouri şi televiziuni publice din 51 de ţări din lume, precum Radio France, MTV din Ungaria, RTBF din Belgia, sau ERT din Grecia. În ultimii ani, Radio România a fost parte a proiectelor Uniunii, în special în domeniul schimburilor de programe, al coproducţiilor şi al schimburilor culturale
 • 10 aprilie – Radio România Cultural a aniversat 50 de ani de difuzare a emisiunii Revista Literară Radio, emisiune literară fanion a radioului public, iniţiată de scriitorul Vasile Voiculescu în 1929. Suspendată apoi vreme de peste trei decenii, emisiunea a fost reluată în 9 aprilie 1966 şi difuzată săptămânal.
 • 6 mai – Concertul Regal, prezentat de Orchestra Naţională Radio în onoarea zilei de 10 mai – sărbătoare a regalităţii în România. Seara de gală a fost onorată de prezenţa unor reprezentanţi ai Familiei Regale a României, ambasadori, membri ai corpului diplomatic şi personalităţi ale vieţii culturale. În contextul evenimentelor dedicate regalităţii în România, în deschiderea Concertului Regal, în foaierul Sălii Radio, a avut loc, pentru al treilea an consecutiv, o lansare de carte dedicată Familiei Regale a României.

Volumul Anul Regal, publicat sub îngrijirea profesorilor ieşeni Daniel Şandru şi Alexandru Muraru, la Editura Adenium reprezintă un jurnal al Jubileului de 150 de ani de la fondarea Casei Regale a României şi de la promulgarea Constituţiei din 1866.

 • 9 mai – Un pian, pus la dispoziţie de Radio România şi recondiţionat, a călătorit anul acesta spre Alba Iulia, unde a rămas în folosinţa comunităţii locale. Acţiunea a avut cu ocazia recitalului susţinut de pianistul Horia Mihail în cadrul turneului „Pianul Călător”, ediţia a VI-a, care a avut loc în perioada 24 martie – 21 mai 2016, în 19 localităţi din ţară şi la Chişinău.
 • 9 mai – Premiul pentru Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic la Gala Premiilor UNITER 2016 desfăşurată la Teatrul Regina Maria din Oradea a fost acordat spectacolului „Jucătorul de table“ de George Arion, dramatizarea radiofonică şi regia artistică Cezarina Udrescu (în imagine), producţie a Societăţii Române de Radiodifuziune
 • 19 mai – Cea mai ascultată emisiune matinală de radio din Capitală este cea a Radioului public, cu 167.000 de ascultători, care creşte faţă de primul trimestru din 2015 cu 14,4 mii ascultători. Şi la nivel urban, matinalul RRA se menţine pe primul loc cu 734.200 ascultători, în creştere cu 9.300, dar şi la nivelul ţării, unde se află tot în fruntea topului, cu 1.180.700 ascultători, în creştere cu 74,4 mii de ascultători.
 • 30 mai – 4 iunie – Radio România a organizat cea de a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, singurul festival de producţii sonore care îşi propune ca temă Inovaţia. Ediţia din acest an confirmă o tradiţie onorantă, aceea de a se situa sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României, Custodele Coroanei

La 4 iunie a avut loc Festivitatea de premiere a laureaţilor celei de-a patra ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, organizat de Radio România sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale, Principesa Moştenitoare Margareta a României, Custodele Coroanei, la Palatul Elisabeta.

 • 2 iunie – World Record Academy, cea mai mare şi cea mai prestigioasă organizaţie mondială care certifică recordurile mondiale, cu sediul la Miami (Statele Unite ale Americii), l-a inclus în Cartea Recordurilor, pentru a 7-a oară, pe celebrul comentator sportiv al Radio România Actualităţi, Ilie Dobre. World Record Academy i-a acordat un nou record de mare prestigiu – Cel mai de succes comentator sportiv de radio din lume.
 • 10 iunie – Începând cu această zi, Studioul Regional Radio Constanţa şi-a început emisia şi pe frecvenţa 93 FM Tulcea, răspunzând astfel numeroaselor solicitări venite din partea miilor de ascultători din municipiul nord-dobrogean.

Din 10 iunie, toate subiectele de interes ale municipiului şi judeţului Tulcea, reflectate în programul Radio Constanţa, sunt recepţionate şi pe frecvenţa 93 FM, în program non stop, alături de frecvenţa 106,2 FM Sulina şi cea regională 1530 AM.

Totodată, programul estival Radio Vacanţa al Studioului Regional Radio Constanţa va putea fi ascultat zilnic, din 4 august, şi pe această frecvenţă

 • Radio Vacanta nisip flori4 iulie – Radio Vacanţa a început emisia putând fi ascultat pe plajele litoralului şi în Delta Dunării. Radio Vacanţa poate fi ascultat online pe radiovacanta.ro şi on air pe frecvenţele Radio Constanţa – 100,1 FM Constanţa şi Mangalia, 90,8 FM Eforie, 93 FM Tulcea şi 106,2 FM Sulina.

În plus, copiii sunt în siguranţă pentru că Radio Vacanţa distribuie, pe întregul litoral şi la Sulina, 20.000 de brăţări de vacanţă şi hărţi de informare turistică.

 • 8 august – Radio România Reşiţa a împlinit 20 de ani de emisie neîntreruptă pentru că „un om informat este un om puternic”. Povestea începe în toamna anului 1995, când la iniţiativa unor tineri entuziaşti a luat fiinţă ceea ce astăzi este numărul 1 în Banat. A urmat o perioadă de muncă şi emoţii, coordonată de Doru Dinu Glăvan, până când s-a auzit în eter prima voce, în luna iunie a anului 1996 şi radioul a fost statuat ca post public local. Acela a fost punctul de plecare pentru a ceea ce avea să devină „Sunetul Banatului Montan”. Pe atunci frecvenţa era 102,5 MHz, după care în decembrie 2000 a fost schimbată în 105,6 MHz. La începutul anului 2004 Societatea Română de Radiodifuziune a hotărât acordarea titlului de post public regional. Radio România Reşiţa a devenit în cei 20 de ani un post cu notorietate. Aproximativ 200.000 de persoane aleg zilnic frecvenţa 105,6 Mhz.
 • 16 septembrie – Din această zi, la 25 de ani de la difuzarea primei sale emisiuni, Radio România Antena Satelor întoarce o importantă pagină din istoria sa: va emite, pentru prima dată, în condiţiile de calitate ale frecvenţelor fm. Antena Satelor se va auzi clar şi puternic, va fi o voce şi o prezenţă în casele oamenilor din Zalău (pe frecvenţa 106,9 MHz) şi Sulina (103,2 Mhz).

De asemenea, recepţia postului se face în continuare şi pe unde medii (531, 603, 630, 1314 KHz), pe frecvenţa de unde lungi 153 KHz şi pe internet, la adresa www.antenasatelor.ro

 • 20 septembrie – Excelenţa sa, dl. Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite în România, a fost în vizită la Radio România.
 • 23 septembrie – 1 octombrie – Radio România a organizat la Sala Radio, ediţia a treia a Festivalului Internaţional al Orchestrelor Radio – RadiRo, singurul eveniment muzical din Europa dedicat în exclusivitate ansamblurilor simfonice radio.
RadiRo
RadiRo

Cel mai important loc de întâlnire al celor mai apreciate orchestre radio din întreaga lume – potrivit Directorului de onoare al actualei ediţii, dirijorul Kristjan Järvi, Festivalul RadiRo a transformat Bucureştiul într-o veritabilă capitală a muzicii clasice! 6 orchestre radio de excelentă reputaţie internaţională din Europa şi Asia, 22 de dirijori şi solişti de primă clasă ai scenei muzicale au concertat la Sala Radio din Bucureşti, într-un maraton muzical de 9 concerte în 9 zile de festival.

Concertele programate pe durata festivalului au fost transmise live prin satelit cu sprijinul partenerilor din Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU) şi din Uniunea Audiovizualului Asia-Pacific (ABU). Televiziunea Română a transmis în direct pe TVR2 concertul de deschidere şi a înregistrat şi transmis ulterior toate concertele din agenda festivalului.

 • 14 octombrie – La sediul Societăţii Române de Radiodifuziune a avut loc şedinţa Comitetului Director al Conferinţei Permanente a Audiovizualului Mediteranean (COPEAM).
 • 17 octombrie – Comisia pentru buget a Senatului a întocmit raport de admitere cu amendamente propunerii legislative a PSD privind eliminarea a 102 taxe nefiscale de la 1 ianuarie 2017, inclusiv a taxei radio-tv, în valoare de circa 11 euro/an.

Proiectul de lege a fost votat în unanimitate de plenul Camerei Deputaţilor la 25 octombrie.

 • 1 noiembrie – Radio România împlineşte 88 de ani de la primul semnal emis în eter
 • 4 noiembrie – Emisiunea în limba germană de la Radio Timişoara aniversează 60 de ani de la prima difuzare. La ceas aniversar, colegii de la Timişoara au organizat, în după-amiaza acestei zile, un spectacol festiv cu artişti germani din România şi Ungaria în sala festivă a Liceului Nikolaus Lenau, iar Radio Timişoara a difuzat o ediţie aniversară a emisiunii dedicate minorităţii germane din Vestul României, pe frecvenţa de 630 kHz Unde Medii.

2017

 • 14 februarie – Vizita la Radio România a delegaţiei Administraţiei de Stat de Presă, Publicaţii, Radio, Film şi Televiziune din China, condusă de adjunctul ministrului chinez pentru mass media, Tian Jin.
 • 16 martie – În acest an, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de existenţă, Radio România Muzical, în colaborare cu Muzeul Național Cotroceni, a organizat un prim eveniment dedicat acestei aniversări, recitalul susținut de violonistul Alexandru Tomescu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați muzicieni români ai momentului, interpretul discului de muzică clasică al anului 2016.
 • 20 martie – Secţia Franceză de la Radio România Internaţional a primit Premiul Francofoniei, acordat de Grupul Ambasadelor, Delegaţiilor şi Instituţiilor Francofone din România. Premiul le-a fost acordat colegilor noştri, cu ocazia Zilei Internaţionale a Francofoniei, pentru contribuţii deosebite la promovarea limbii franceze şi a valorilor francofoniei în România. La festivitatea desfăşurată la Teatrul Naţional „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti, cu ocazia Serii Francofoniei, au mai fost premiaţi actorul Ion Caramitru şi coregraful Gigi Căciuleanu.
 • 20 martie – În sala Teatrului Odeon, Radio România Cultural a premiat excelenţa în cultură, în cadrul celei de-a XVII-a ediţii a Galei Premiilor Radio România Cultural.BoracAfis

Au fost acordate premii pe secţiuni – Poezie, Proză, Teatru, Film, Arte plastice, Ştiinţe, Muzică, Educaţie şi Proiecte culturale şi festivaluri.

Au fost acordate şi trei premii speciale: Premiul de Excelenţă i-a fost decernat actorului Ion Caramitru, Premiul Lux Mundi i-a revenit producătoarei Ada Solomon, iar Premiul In memoriam Iosif Sava i-a fost acordat acordat pianistei Alexandra Dariescu.

 • 23 martie – Tot cu ocazia aniversării de 20 ani, Radio România Muzical a organizat, în colaborare cu Muzeul Național Cotroceni, un recital susținut de pianista Luiza Borac. Recitalul a fost dedicat Centenarului Dinu Lipatti, în 19 martie împlinindu-se 100 ani de la nașterea acestui pianist-simbol pentru cultura românească.
 • 30 martie – Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române a oferit jurnaliştilor Remus Rădulescu şi Cristian Curte Diploma şi medalia omagială „Sfântul Ierarh Ivireanul”, în semn de „preţuire şi recunoştinţă pentru merite deosebite în păstrarea credinţei ortodoxe şi promovarea culturii creştine.”
 • 30 – 31 martie – A avut loc seminarul Serving Communities organizat de Uniunea Europeană de Radio-EBU și Radio România, prin intermediul Reţelei Studiourilor Regionale, la Bucureşti, la Sala Radio.

Reprezentanți din 14 ţări europene au dezbătut, în cadrul evenimentului, subiecte legate de cercetarea audienței, impactul rețelelor de socializare, dezvoltarea emisiunilor pentru comunităţile etnice, digitalizarea și adaptarea programelor la cerințele publicului vizat de posturile regionale.

 • 24 aprilie – Câștigătorii celei de-a XV-a ediții a Premiilor Muzicale Radio România (PMRR) au fost desemnați, în cadrul unui concert-spectacol la Sala Radio, trei dintre cele 15 trofee acordate intrând în posesia Andrei (pentru categoriile cea mai bună piesă feminină, vocea anului și piesa anului)
 • 26 aprilie – Plenul Parlamentului a decis respingerea rapoartelor de activitate ale Societății Române de Radiodifuziune (SRR) pe anii 2015 și 2016. Plenul Camerei Deputaților și Senatului l-a validat pe Georgică Severin pentru funcția de președinte-director general interimar al Societății Române de Radiodifuziune cu 214 voturi „pentru”, 58 „împotrivă” și o abținere.
 • Premiile Muzicale Radio Romania
  Premiile Muzicale Radio Romania

  12 mai – Orchestra Naţională Radio a sărbătorit Ziua Regalităţii printr-un concert special, sub bagheta dirijorului britanic William Kunhardt, cu participarea violonistului Eugen Sârbu, singurul muzician român menţionat, alături de George Enescu, în celebra publicaţie Oxford Dictionary of Music.

 • 26 mai – Georgică Severin – Director General Interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune, a avut întrevedere cu Olga Bordeianu, Preşedinte Teleradio-Moldova, la sediul companiei din Chişinău.
 • 28 mai – Sediul central al Rador a fost plin de bucurie, emoţie şi culoare. Copiii campioni ale căror poveşti au fost prezentate pe www.rador.ro în cadrul proiectului din luna mai „Poveşti cu şi despre copii campioni”, au participat la o inedită gală de premiere. Astfel, Natalia Costache (9 ani), campioană la dans sportiv, Maria Fileru (10 ani) şi Radu Fabian Dobre (10 ani), multipli campioni la şah, fraţii Emma Ingrid (9 ani) şi Daniel Giuroiu (10 ani), campioni naţionali şi europeni la karate şi, respectiv, înot, Sasha Radosav (11 ani), violonist, pianist şi compozitor, ca şi Annamaria Lutsch (10 ani), poetă şi gimnastă, au primit trofee, diplome şi premii pentru sportivitate, talent şi performanţă.
 • 29 mai – 3 iunie – Radio România a organizat cea de a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, dedicat inovaţiei în creaţia radiofonică.

Secţia competiţională a festivalului Grand Prix Nova a aliniat 45 de producţii din 26 de ţări în şase zile de audiţii la Mashall Garden Hotel. Festivitatea de decernare a premiilor a avut loc în cadrul elegant al Palatului Elisabeta, vineri, 2 iunie

 • 4 iulie – Liliana Ţuroiu, Preşedintele Institutului Cultural Român şi Georgică Severin, Directorul general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune au semnat, la sediul ICR, un Protocol de colaboare între Institutul Cultural Român şi Radio România.
 • 6 iulie – Celebrul comentator sportiv Ilie Dobre, de la Radio România Actualităţi, a intrat pentru a 9-a oară în Cartea Recordurilor, stabilind un nou record mondial la strigatul de gol, fără respiraţie, în studio, timp de 52,3 secunde. Performanţa sa este datată 7 martie 2017 şi a fost atinsă în studioul Radio România, la Bucureşti
 • 17 iulie – La sediul SRR, Georgică Severin – Director general interimar al SRR şi Bogdan Bârlă – reprezentantul Biroul de Informare al Parlamentului European în România au semnat acordul de colaborare dintre Radio România şi Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE).
 • 17 iulie – În spiritul misiunii sale publice, Radio România a început o campanie de informare a părinţilor despre necesitatea vaccinării copiilor.
 • 12 – 16 august – Ediţia aniversară cu numărul 100 a Târgului de Carte Gaudeamus a avut loc în Piaţeta Perla din Mamaia. Printr-o fericită coincidență, în această vară s-au împlinit și 50 de ani de la inaugurarea Radio Vacanța, postul de radio emblemă pentru Litoralul românesc timp de zeci de ani. Dubla aniversare a fost marcată printr-o serie de concerte susținute în premieră la Gaudeamus Litoral de orchestrele Radio România, pe scena amenajată în Piațeta Perla. Au fost trei seri, trei orchestre – Orchestra Naţională Radio, Big Bandul Radio şi Orchestra de Muzică Populară Radio -, mai multe genuri muzicale și un mix cultural (carte și muzică) atractiv și accesibil, prezentat la cele mai înalte standarde
 • PBI - Sinaia 2017
  PBI – Sinaia 2017

  11 septembrie – La hotel Palace – Sinaia, în prezenţa Ministrului Culturii și Identității Naționale, Lucian Romaşcanu, a avut loc Conferinţa Media 2020 cu tema Cooperarea dintre Europa şi Asia în faţa noilor provocări în domeniul media, organizată de Radio România şi de Uniunea Audiovizualului Asia-Pacific (ABU).

Experţi din întreaga lume au vorbit despre modul în care radiodifuzorii de pe toate continentele se raportează la transformările din industria media. Dezbaterile din prima parte a zilei s-au concentrat pe tendinţele majore în dezvoltarea mass media din Europa, Asia şi America. Specialişti ai mass media au dezbătut modul în care progresele tehnologice influenţează conţinutul mesajului fără a fi afectată acurateţea informaţiilor, discutându-se de asemenea despre modul în care a fost tratată în media problema refugiaţilor.

 • 12 – 13 septembrie – La Casino Sinaia, a avut loc cea de-a 26-a Conferinţă PBI 2017 (Public Broadcasters International), întâlnire a difuzorilor publici din întreaga lume organizată de Radio România, în prezenţa Ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu. Conferinţa a fost deschisă de Directorul General Interimar al Radio România, Georgică Severin.
 • 18 septembrie – Începând cu această zi, 13 jurnalişti de la Radio Chişinău participă la un stagiu de pregătire la Radio România. Structura programului: câte 2 jurnalişti/stagiu, maxim 15 zile pe lună pentru fiecare stagiu.
 • 27 septembrie – Plenul reunit al Parlamentului României a validat noul Consiliu de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune cu 310 voturi pentru şi 11 împotrivă.

05. 1 iunie la Sala Radio - Foto. Alexandru DoleaConsiliul de Administraţie are următoarea componenţă: Georgică Severin, Ruxandra Ileana Săraru, Bogdan Niculescu Duvăz, Cristian George Teodorescu, din partea PSD; Radu Alexandru Feldman şi Alexandru Iulian Muraru, din partea PNL; Angelo Nicolae Mitchievici, din partea USR; Demeter András István din partea UDMR; Milan Miroslav Manyura din partea Grupului Minorităţilor Naţionale; Dragoş Gabriel Pătlăgeanu, din partea Preşedintelui României; Maria Ţoghină, din partea Guvernului; Adrian Valentin Moise şi Gabriel George Bassarabescu din partea salariaţilor.

Cu 233 de voturi pentru şi 24 de voturi împotrivă, Georgică Severin a fost ales Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

 • 3 octombrie – A fost semnat un protocol de colaborare între Ministerul Tineretului şi Sportului, Televiziunea Română, Radio România şi agenţia Agerpres, în care au fost stabilite condiţiile generale de lucru pentru susţinerea sportului românesc, precum şi promovarea strategiilor Ministerului în domeniu.

 

Răzvan Moceanu

În realizarea acestui material au fost folosite şi materiale din Arhiva SRR precum şi fotografii realizate de colegul Alexandru Dolea.