ANOFM derulează proiecte europene pentru sprijinirea integrării pe piața muncii a tinerilor NEET

În contextul derulării Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în calitate de solicitant, implementează patru proiecte – scheme naționale prin care urmărește îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs.

Proiectele vizează creșterea oportunităților pentru încadrarea tinerilor NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare prin acordarea de prime mobilitate, de prime de activare și de subvenţii către angajatori pentru încadrarea în muncă şi/sau calificarea tinerilor NEETs prin programe de ucenicie şi stagii.

Toate aceste măsuri active au drept scop încadrarea a 19.664 tineri NEETs, cuantumul total al sprijinului financiar prin proiecte cofinanțate de Uniunea Europeană din Fondul Social European fiind de 59.154.857,41 euro pe parcursul a 3 ani. Toate aceste proiecte se implementează până la sfârșitul anului 2021, asigurând necesarul de resurse pentru măsurile active destinate stimulării ocupării forței de muncă.

Pentru a veni în sprijinul integrării pe piața forței de muncă a tinerilor NEETs, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă implementează proiectul „ACTIMOB 1 – activare și mobilitate pentru tineri NEETs” ce urmăreşte stimularea ocupării a 1.200 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) cu rezidența în regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia prin acordarea primei de activare.

În completarea acestui proiect, ANOFM a semnat în august 2018, contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „ACTIMOB 2 RMPD Alternativ, Activare și Mobilitate tineri NEETs”, în valoare totală de 49 milioane de euro. Proiectul își propune asistarea de specialitate, în vederea integrării pe piața muncii, a 17.449 de tineri până în 25 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu sunt cuprinși într-un program de formare.

Totodată, ANOFM are în implementare două proiecte care subvenționează angajatorii, ce desfășoară programe de ucenicie și stagii de practică pentru tinerii NEETs, în valoare totală de aproape 10 milioane de euro. Prin cele două  proiecte – scheme naționale “UNIT 2 RMD– Ucenicie și stagii pentru tinerii NEETs din regiunea mai dezvoltată” și “UNIT 2 RMPD- Ucenicie și stagii pentru tinerii NEETs din regiunea mai puțin dezvoltată” angajatorii vor primi sprijin financiar pentru 1.015 persoane angajate prin programe de ucenicie și/ sau stagiatură.

De asemenea, ANOFM implementează Proiectul noncompetitiv INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 -2020, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educație Naționale și Cercetării Științifice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Proiectul este foarte important prin prisma aplicării măsurilor pentru integrarea tinerilor pe piaţa muncii, măsuri prevăzute în Programul Operaţional Capital Uman.

Obiectivul general al proiectului, care are o durată de implementare de 48 de luni este creșterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri integrate de sprijin și vizează identificarea a cel puțin 200.000 tineri NEETs inactivi cu vârsta între 16-24 neînregistrați la SPO, cu accent pe aceia cu nivel scăzut de competențe și care au dificultăți în a se integra social, din care cel puțin 160.000 tineri NEET vor fi întegistrați la SPO.

Tinerii înregistrați vor beneficia de informare şi consiliere profesională, inclusiv de profilare, după aceată etapă fiind îndrumaţi către măsura activă de care au nevoie, sau către alte servicii (Programul Naţional Şansa a doua – Ministerul Educației Naţionale, servicii de asistentă socială).

Bugetul proiectului este de 47.474.754,5 euro. În perioada 01 ianuarie -30 septembrie 2018 au fost identificaţi 26.007 tineri, din care 25.181 tineri înregistraţi în baza de date a ANOFM.

În toate aceste proiecte, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă contează pe sprijinul partenerilor sociali, iar în perioada următoare dorește implicarea directă a acestora în proiecte ce vizează alinierea calității serviciilor furnizate la standardele europene.