Ministerul Finanţelor Publice propune modificarea Legii asigurării obligatorii RCA

Ministerul Finanţelor Publice propune modificarea Legii asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, fiind vizate multe dintre prevederile actuale care urmăreau să limiteze creşterea preţurilor acestor poliţe de asigurare. Solicitarea eliminării lor vine de la Comisia Europeană, care îi cere României să respecte legislaţia comunitară în domeniu.
Reporter: Iulian Olescu – Principalele modificări, propuse printr-un un proiect de act normativ publicat spre dezbatere pe pagina web a MFP, se referă la eliminarea obligației Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania de ofertare a unei prime de asigurare calculate în cazul asiguratului cu risc ridicat, dar și instituirea obligațiilor Biroului de alocare a asiguratului cu risc ridicat conform politicilor și procedurilor proprii, care stabilesc și condițiile de încheiere a asigurării, condiții asumate de către toți membrii, precum și de stabilire a unor reguli de conduită aplicabile membrilor săi, inclusiv cu privire la încheierea asigurării RCA în cazul asiguraților cu risc ridicat. De asemenea, se propune abrogarea prevederilor ce limitează cheltuielile administrative și de vânzare ale poliției de asigurare ce pot fi incluse de către asiguratori în calculul tarifelor de primă și eliminarea obligației Autorității de Supraveghere Financiară de reglementare a modului de calcul al tarifelor de primă, a criteriilor de risc, a indicilor de încărcare, a coeficienţilor de majorare sau corecție ori a altor instrumente de ajustare a tarifelor de primă, calculul urmând a avea în vedere numai respectarea principiilor actuariale general acceptate. În plus, se propune abrogarea prevederilor referitoare la posibilitatea suspendării contractului RCA la cererea asiguratului, având în vedere o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în acest sens, dar și asumarea răspunderii societăților de asigurare pentru emiterea tuturor contractelor RCA, indiferent dacă acestea sunt emise direct sau prin intermediarii de asigurări./rpatulea/cvanatoru

 

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (23 septembrie)