MAE şi MEN acordă burse tinerilor din Belarus care doresc să studieze în România

Ministerul de Externe și Ministerul Educației acordă 100 de burse tinerilor din Belarus care doresc să studieze în instituții de învățământ superior din România, începând cu anul universitar 2021-2022. Bursele vor fi destinate programelor de studii de licență, master sau doctorat în limba română sau într-o limbă de circulație internațională. Prin aceste burse, România contribuie concret la susținerea eforturilor societății civile din Belarus, conform obiectivelor de politică externă națională și europene, informează Ministerul de Externe. Inițiativa acordării burselor vine în contextul promovării principiului libertății academice în spațiul european al învățământului superior. Astfel, tinerii din Belarus, inclusiv cei care au fost exmatriculați din motive politice sau care se simt amenințați de regimul de la Minsk au posibilitatea de a-şi continua studiile în universități românești de prestigiu./rpatulea/ilapadat

(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 25 februarie).