„Salvaţi Copiii România” lansează un nou proiect, în beneficiul copiilor cu tulburări de sănătate mintală

Salvati Copiii Romania - Evaluare, Consiliere Psihologica si Psihoterapie pentru Copii si AdolescentiBucurești, 23 aprilie 2015 – Organizaţia Salvaţi Copiii România lansează proiectul Servicii integrate pentru copiii cu probleme de sănătate mintală, copiii victime ale violenţei domestice și familiile acestora. Scopul demersului este formarea de personal specializat care să ofere sprijin și să asigure cea mai bună îngrijire pentru categoriile vulnerabile vizate.

În acest moment, în România, în sistemul public de sănătate, activează aproximativ 200 de psihologi și 120 de medici specializaţi în psihiatrie pediatrică, iar ultimele estimări indică o scădere a numărului acestora, din cauza migraţiei personalului sanitar. Dincolo de lipsa servicilor integrate de asistenţă psihologică, pedagogică și socială, situaţia personalului specializat în domeniul sănătăţii mintale a copilului și adolescentului este una sensibilă.

Serviciile comunitare de sănătate mintală pentru minori sunt concentrate în 28 de centre comunitare, dintre care două activează în București. 15 judeţe din ţară nu dispun de un asemenea centru, singurele soluţii disponibile fiind spitalele de psihiatrie pentru adulţi sau spitalele judeţene.

Principalele obiective ale proiectului Salvaţi Copiii România le reprezintă formarea a 200 de specialiști în vederea evaluării și intervenţiei, precum și furnizarea de servicii integrate de consiliere și terapie pentru 700 de copii și adolescenţi (3-18 ani). În plus, proiectul își propune să ofere sesiuni de educaţie parentală și psiho-educaţie pentru 700 de părinţi, în cadrul centrelor de consiliere ale Organizaţiei, din Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Suceava.

Tulburările de sănătate mintală reprezintă principala cauză de dizabilitate în rândul copiilor şi adolescenţilor, la nivel global. Astfel, potrivit estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), până în 2020, peste 25% din populaţia de copii a Europei va dezvolta probleme de sănătate mintală și va avea nevoie de consiliere psihologică. Netratate, aceste tulburări afectează sever dezvoltarea şi şansa la o viaţă decentă.

În România, nu există o statistică a numărului total de copii cu probleme de sănătate mintală. Potrivit estimărilor Organizaţiei Salvaţi Copiii, realizate prin raportarea la datele internaţionale furnizate de OMS, în momentul de faţă, din aproximativ 3,8 milioane de copii, peste 760.000 au o tulburare de sănătate mintală.

Copiii cu dificultăţi emoţionale și comportamentale sunt de trei ori mai expuși riscului de a fi victime ale abuzului și neglijării decât restul copiilor. Acest lucru se întâmplă în contextul în care, în România, 63% dintre copii afirmă că sunt bătuţi acasă de către părinţii lor. 1 din 8 copii crescuţi astfel va primi un diagnostic clinic, urmare a abuzului în familie. Conform datelor publicate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie la finalul lunii septembrie 2014, 9.458 de situaţii de abuz au fost înregistrate oficial în sistemul de protecţie a copilului.

Ca să asistăm la o dezvoltare reală a acestui sistem este nevoie, în primul rând, de trecerea de la intervenţia bazată pe medicaţie, disponibilă în spitalul de psihiatrie, către intervenţia realizată la nivelul serviciilor educaţionale și de protecţia copilului. Consilierii școlari și echipele multidisciplinare din direcţiile de protecţie a copilului sunt actori cheie în identificarea și intervenţia timpurie și eficace în cazul acestei categorii vulnerabile.” – Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvaţi Copiii România. 

Este nevoie de eforturi susţinute la nivelul autorităţilor centrale pentru aprobarea Strategiei Naţionale de sănătate mintală pentru copii, de o bună colaborare între instituţiile responsabile și de o schimbare treptată a mentalităţilor. Sănătatea mintală încă este un subiect evitat la nivelul discursului public, ceea ce duce la stigmatizarea și discriminarea celor cu dificultăţi, inclusiv a copiilor. Acest lucru reprezintă o barieră în calea accesării serviciilor specializate și integrării copiilor în sistemul educaţional.

Proiectul Servicii integrate pentru copiii cu probleme de sănătate mintală, copiii victime ale violenţei domestice și familiile acestora se desfășoară pe parcursul a 14 luni și va sprijini accesul la servicii de consiliere și psihoterapie pentru 700 de copii din București, Iași, Suceava, Mureș și Timiș. Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistenţă Educaţională şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, cu sprijinul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România – Componenta Servicii Sociale şi de Bază. Salvaţi Copiii România va beneficia de finanţare nerambursabilă în valoare de 149.922 Euro din granturile SEE 2009-2014.

Despre Organizatia Salvati Copiii

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care militează activ pentru drepturile şi protecţia copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Programele Organizaţiei sunt adresate tuturor copiilor, cu o atenţie deosebită către cei aflaţi în situaţii dificile – copiii din comunităţile dezavantajate, copiii victime ale violenţei, exploatării prin muncă, traficului sau neglijării, copiii refugiaţi etc. În cei 25 de ani de activitate, peste 1.150.000 copii au fost implicaţi în campaniile şi programele desfăşurate de Organizaţie. Salvaţi Copiii România este membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări.

Contact Salvaţi Copiii România

Coordonator Program, Diana Stanculeanu

0724.595.225