Moţiunea de cenzură a trecut cu un număr total de 241

/…/ Birourile Permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44. alin. 4, din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de către deputaţi şi senatori prin vot secret cu bile asupra moţiunii de cenzură iniţiate de 222 de deputaţi şi senatori au constatat următoarele: numărul total al deputaţilor şi senatorilor 464; numărul deputaţilor şi senatorilor prezenţi 397; numărul total de voturi exprimate 251; numărul de voturi anulate zero; numărul total de voturi valabil exprimate 251 din care voturi pentru adoptarea moţiunii de cenzură 241; voturi contra  moţiunii de cenzură 10. Potrivit prevederilor art. 113, alin. 1 din Constituţia României moţiunea de cenzură se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, ceea ce reprezintă în prezent minimum 233 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că din totalul de 464 parlamentari au fost prezenţi 397 din care 241 au votat pentru  moţiunea de cenzură se constată că a fost întrunită cu majoritatea voturilor cerute de Constituţie pentru adoptare. Vă mulţumesc./pvelisar

REALITATEA – 21 iunie