PROGRAMUL TEZAURE UMANE VII, sesiunea 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, precum şi cu cele ale Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU, aprobat prin OMC nr. 2893/14.04.2021, Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, organism de specialitate al Ministerului Culturii, a hotărât acordarea titlului onorific de TEZAUR UMAN VIU următoarelor 12 persoane purtătoare, păstrătoare, creatoare și păstrătoare de patrimoniu cultural imaterial:

1. Ion Albu, jud. Neamț, (spiritualitate măști populare)

2. Maria Antoaneta Ciucă, jud. Sibiu, (port popular / brodat)

3. Sorin Ion Giubega, jud. Vâlcea, (prelucrarea lutului/olărit)

4. Petru Hașaș, jud. Bihor, (prelucrarea lutului /olărit)

5. Ioan Moldovan, jud. Bistrița Năsăud, (spiritualitate cântăreț neprofesionist)

6. Cornel Salvator Palladi, jud. Bihor, (confecționare instrumente muzicale)

7. Lăcrămioara Pop, jud. Harghita, (spiritualitate cântăreț neprofesionist)

8. Cosana Vinca, jud. Hunedoara, (spiritualitate cântăreț neprofesionist)

9. Maria Bucin, jud. Mureș, (spiritualitate)

10. Ștefan Lupu, jud. Brașov (prelucrare lemn)

11. Dumitru Tincu Pop, jud. Maramureș, (spiritualitate cruci și epitafuri)

12. Viorica Tripon, jud. Cluj, (prelucrarea fibrelor și firelor textile – țesături).

Programul TEZAURE UMANE VII, implementat de Ministerul Culturii, prin Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, urmărește salvgardarea, păstrarea şi transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Programul vizează identificarea și recunoaşterea la nivel național a celor care sunt creatori și păstrători ai valorilor tradiționale și care fac, prin talentul și efortul lor, dovada caracterului excepțional al performării, fiind capabili să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind,astfel, la asigurarea viabilității acestuia în cadrul comunităților.