2021. szeptember 13/

 Az államelnök Valea Doftanei község szakközépiskolájának tanévnyitó ünnepségén vett részt

A „Tanult Románia” program gyakorlatba ültetésével és az országos helyreállítási terv révén kiutalandó rekordszintű alapok segitségével az iskolák gyökeresen átalakithatóak – jó irányba, hangsúlyota Klaus Iohannis államelnök Valea Doftanei község szakközépiskolájának tanévnyitó ünnepségén.”Biztosítom Önöket, hogy megbízható partnere leszek a jövőben is minden olyan iskolának, amely jobb tanulási feltételek biztositására, a kiválóság és az egyenlőség előmozdítására törekszik, illetve a tanulót az oktatási tevékenység középpontjába állítja. A „Tanult Románia” projekt gyarkorlatba ültetésével és az országos helyreállítási terv révén kiutaladó rekordszintű alapok segitségével  esélyünk van az iskolák radikális átalakitására. Történelmi lehetőségünk van az évtizedeken át elodázott dolgok megvalósitására, mint amilyen az iskolai laboratóriumok felszerelése, konkrét intézkedések meghozása a korai iskolaelhagyás megelőzésére és a duális szakoktatás támogatása, fűzte hozzá Klaus Iohannis.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 09.13)

Diákok tiltakoztak a Victoria téren

Az ország több liceumában tanuló néhány tucat diák tiltakozott hétfőn a fővárosi Victoria téren, elégedetlenségüknek adva hangot az állami költségvetésből való finanszirozás és a korai iskolaelhagyás növekedése miatt. A tanulók a „Meleg étkezés” program általánosítását, az iskolai tanácsosok számának növelését és az ösztöndíjak minimális összegének növelését követelik.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 09.13)

Mintegy hét ezer romániai diák oline kezdte az új tanévet

Mintegy hét ezer romániai diák oline kezdte az új tanévet, mivel településeiken nagyon magas a koronavirussal fertőzöttek száma, illetve azért, mert nem újitották fel iskoláikat. A hét ezer diák az iskolakötelezettek mindössze három százaléka, többségük azonban, azaz majdnem három millióan fizikai jelenléttel kezdték az iskolát. Ez a második év, amikor a iskola járványügyi körülmények között kezdődik. Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter a román közszolgálati rádiónak elmondta, hogy az elmúlt évhez késpes az iskolák az idén felkészültebbek.”Az elmúlt héten a megyei prfektúrák és tanfelügyelőségek, valamint a Közegészségügyi Főosztály képvielői helyszini látogatást tettek szerte az országban, hogy meggyőződjenek az iskolák felkészültségi szintje felöl. Az 53 iskolában, ahol hiányosságok mutatkoztak a fertőtlenítőszerek és a higiénia ellátásában, orvosolták a heyzetet. Ugyanakkor minden iskolában biztositott három hétre, egy hónapra a védőmaszk. Országos szinten 30 millió védőmaszk áll az iskolák rendelkezésére”, magyarázta a tanügyminiszter.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 09.13)

Egyik konstancai iskola japánsztrájkot tartott hétfőn

Az új tanév az egyik konstancai iskolában japánsztrájkkal kezdődött. A tanügyi káderek és a segédszemélyzet ezáltal fejezte ki elégedetlenségét a laboratóriumok, könyvtár és a sportterem helyhiánya miatt. A tanárok és a segédszemélyzet egyúttal petíciót intézett a polgármesteri hivatalhoz és a megyei tanfelügyelőséghez a helyhiány megoldása érdekében, hogy az iskola mintegy 1.500 tanulója megfelelő körülmények között tanulhasson. Mint mondották, a helyhiány annak tudható be, hogy a könyvtárat, valamint a fizikai, kémiai és a biológiai laboratóriumot osztályteremmé alakitották, és a gyermekeknek sportermük sincs.Mindez egy birósági határozat közepette történik, mely értelmében a 30. számú iskola használhatja a közelben található Tomis Technológiai Főiskola néhány helyiségét, nevezetesen: edzőtermét, étkezőtermét és osztálytermeit. A határozatot a Helyi Tanács is megszavazta, de soha nem ültették gyakorlatba. A megyei tanfelügyelőség más iskolákban próbál megoldást találni ahhoz, hogy ne haladjk meg az osztályban megengedett maximális létszámot, ami 29 diák jelenlétének felel meg. Mindezek ellenére a tanárok azt igérték, hogy a tanórákat az órarend szerint megtartják. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 09.13)

A szenátus elnöke újabb ülésre hivja össze a parlament vezetőségét

Anca Dragu szenátusi elnök bejelentette, hogy Ludovic Orban képviselőházi elnökkel együtt újabb ülésre hivják össze a parlament vezetőségét egy gyorsabb menetrend kijelölésére az AUR és az USR PLUS által benyújtott bizalmatlansági inditvány megvitatása és megszavazása érdekében. Anca Dragu úgy véli, hogy a két parlamenti kamara elnökének alkotmányos kötelessége biztositani, hogy a bizalmatlansági inditvány nincs zárolva. „Az alkotmány arra kötelez, hogy folytassuk ezen alkotmányos jogi eszköz, a bizalmatlansági inditvány folyamatát”, fűzte hozzá a szenátus elnöke. Megjegyzendő, hogy a két parlamenti kamara állandó bürói tagjainak nagyrésze a múlt héten úgy döntött, hogy a bizalmatlansági inditvány megvitatására és szavazására azt követően kerül sor, hogy az alkotmánybiróság kimondja határozatát a kormány és a parlament között állitólagosan létező konfliktusról, mellyel kapcsolatosan Florin Cîțu miniszterelnök értesitette a testületet.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 09.13)

Rozália Gănciulescu