Club de robotică marca NITRO Clubs EU, inaugurat în cadrul Bibliotecii Metropolitane București – Biblioteca „Ion Creangă”

Bucureşti, 28.09.2021 –Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) anunță lansarea oficială a primului Club de robotică marca NITRO Clubs EU din România în cadrul Bibliotecii Metropolitane București – Biblioteca „Ion Creangă”, în prezența reprezentanților ANBPR, ai Universității Politehnica din București (UPB), a colegilor bibliotecari de la Filiala„Ion Creangă” a Bibliotecii Metropolitane București(BMB) și a utilizatorilor serviciilor de bibliotecă.

Inaugurarea Clubului de Robotică din cadrul Bibliotecii Metropolitane București – Biblioteca „Ion Creangă” reprezintă o primă acțiune din cadrul proiectului coordonată de partenerii din România – ANBPR și Universitatea Politehnica din București -menită să stimuleze apetitultinerilor pentru studiul roboticii. Prin acest demers, dorim, totodată, să oferim tinerilor garanția unor experiențede învățare de calitatebazate pe practică.Prin asimilarea competențelor STEAM de ultimă oră, beneficiarii cluburilorde robotică marca NITRO Clubs EU vor avea acces, grație ANBPR și UPB, ca parteneri transnaționali, și respectiv BMB, ca partener-beneficiar local, la infrastructura, resursele și cunoștințele necesarepentru a fi pregătiți să evolueze cu rezultate bune în mediul competițional și să exploreze profesii de perspectivă din domeniul tehnologiei”, a declaratDragoș-Adrian Neagu, Președintele ANBPR.

Această inițiativă în sprijinul educației STEAMface parte din activitățile proiectului Network of IcT Robo Clubs (NITRO Clubs EU), o inițiativă Erasmus+ în domeniul Vocational Education and Training (VET) în cadrul unui consorțiu format dinuniversități, institute de tehnologie, unități educaționale și ONG-uri din Bulgaria, România și Slovacia.

„Elementul de noutateadus de acestproiectconstăînfaptulcăîiapropie pe tineri de domeniulroboticiiîntr-un mod atractiv, cu explicații pe înțelesullor, punându-iînsituații de lucru concrete șiîncurajându-isădescoperelogica din spateleprogramării. Înfelulacesta, copiiișitinerii nu numaicăvorputeaexploraaplicațiișisoluțiitehniceinovatoare, darvorînțelegemultmaiușoraplicândprincipiul„learning by doing”, este de părere prof. dr. Monica Drăgoicea, de la UniversitateaPolitehnica din București.

Proiectul NITRO Clubs EU își propune să îmbunătățească educația deschisă,să sprijine gândirea inovatoare și să contribuie la includerea Tehnologiilor Generice Esențiale (Key Enabling Technologies – KETs) în curricula VET a tinerilor din țările partenere și din regiune.

Derulat în perioada 15.10.2020 – 14.08.2023, proiectul NITRO Clubs EUva contribui la incluziunea socială a cursanților VET aflați în situații de vulnerabilitate sau cu oportunități de învățare scăzute, pentru a asigura acces democratic la conținut educațional de calitate pentru toți.

Despre NITRO Clubs EU:Proiect strategic Erasmus+ îndomeniul VET, presupuneconstituireauneirețelede cluburi de roboticăîn cele 3 țări partenere, ce urmează a fi susținută și dezvoltată și după perioada de implementare de către comunitatea de robotică a partenerilor și colaboratorilor.Consorțiul de proiect este format din Institute of Information and Communication Technologies, Bulgaria, în calitate de lider, și Professional High School of Electrotechnics and Electronics „M.V.Lomonosov”, Bulgaria, Profesionalna Gimnazia Po Elektrotehnika I Avtomatika, Bulgaria, Universitatea Politehnica din București, România, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), România, Technicka Univerzita V Kosiciach, Slovacia, și Stredna Priemyselna Skola Elektrotechnicka, Slovacia, în calitate de parteneri.

Despre ANBPR: Cea mai reprezentativă asociație profesională a bibliotecarilor și bibliotecilor publice din România, preocupată de bunăstarea și performanțele profesionale ale membrilor săi, de evoluția domeniului cultural național și de emanciparea de substanță a comunităților. Pornind de la principiile de bază ale muncii asociative – solidaritate, coeziune, angajare socială și competitivitate – ANBPR pledează pentru susținerea educației de calitate,democratizareaaccesului la inovație și conștientizarea beneficiilor tehnologiei pentru categorii eterogene de utilizatori ai serviciilor de bibliotecă.

DespreBiblioteca Metropolitană București:Este o rețea de biblioteci publice, aflată sub patronajul Primăriei Municipiului București, care facilitează accesul la informare și lectură, prin serviciul gratuit de împrumut la domiciliu. Prin complexitatea ofertei culturale pe care o pune la dispoziția publicului în filialele sale răspândite în toate sectoarele Bucureștiului, BMB contribuie activ la îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității.

Informații de contact: anbpr_ro@yahoo.com; telefon: 0758 220 291; www.anbpr.org.ro