Reflexii  personale

Pe  măsură  ce  înaintăm în timp,  țintim  către  aspirații mărețe, dorind astfel să suplinim lipsurile  părinților noștri.  În  același  timp,  suntem  tentați să ne raportăm la cei din jur, să facem comparații lipsite de sens. Vrem  să  facem  o  schimbare  radicală  în  privința  stilului  de  viață și să  lăsăm  cât  mai  multe  în  urma  noastră .

Auzim  de  realizările  oamenilor  importanți  în  societate și  singura  întrebare  care  ne  trece  prin  minte  este    „Cum  au  reușit  ?’’  sau  „Cum  pot  ajunge  și  eu  acolo  ? ’’.  În  ciuda  a  tot  ceea  ce  auzim  despre  șanse  egale,  speranța  se  pierde  când  suntem  loviți  de  realitatea  că  fiecare  om  are de făcut propriile  alegeri, întrucât modul  de  gândire  și  personalitatea  fiecăruia  ne fac  să gestionăm  diferit  situațiile  cu  care  ne  confruntăm.  Nu  există  un  tipar  de  urmat,  fiindcă,  în  caz  contrar,  am  ajunge  cu  toții    în  același  loc,  iar  mediul  nostru  ar  fi  lipsit  de  diversitate.

Resursele  personale  variază  de  la  un  om  la  altul,  lucru  care  poate  avea  un  impact  pozitiv  sau  unul  negativ  asupra  raționalității  proprii. De  cele  mai  multe  ori,  ne  simțim  presați  să  excelăm,  ținând  cont  de  timpul  limitat  și  nu  putem  schimba  perspectiva  din  care  privim  lucrurile.

Un  prim  factor  care  ne  propulsează spre  succes  este  motivația.  De  nenumărate  ori,  un  simplu  vis  ne  trezește  dorința  de  a  fi  perseverenți  pentru  a-l  transforma  în  realitate.  Motivația  se  poate  manifesta  diferit  chiar  și  la  aceeași  persoană,  în  perioade  diferite  ale  existenței  sale.  Anumite  motivații  sunt  înnăscute,  pe  când  altele  sunt  dobândite  sau  impuse  de  situația  imediată.

Un  alt  factor  cheie  este  timpul.  Multe  persoane  tind  să  îl  folosească  drept  scuză  pentru  eșec:  „Mi-ar  fi  plăcut  să  fac  acest  lucru,  dar  nu  găsesc  niciodata  timp.”  De  fapt,  acesta  trebuie  văzut  drept  o  unealtă  în  efectuarea  obiectivelor  impuse.  Cel  mai  indicat  sfat  este  realizarea  unei  planificări  strategice  care  să  ducă la  organizarea  timpului  și  să  permită  separarea  orelor  de  studiu  de  cele  dedicate  altor  activități.

Pasiunile  noi  sunt  descoperite  prin  curajul  de  a  încerca,  de  a  învăța  și  de  a  greși,  calități  generate de  curiozitatea  și  dorința  umană.  Fiecare  individ  este  talentat  în  felul  său  unic,  aptitudine  ce  îi  creează  o  viziune  mai  clară  asupra  viitorului.  Descoperirea vocației  reprezintă  un  pas  important,  deoarece  odată  stabilită,  efortul  depus  în  progresare  se  ușurează.  Exact  cum  ni s-a transmis, o  muncă  făcută  cu  plăcere,  înseamnă  o  reușită  în  viitor.

Totodată,  și  anturajul  reprezintă  un  element  important  în  dezvoltare.  Oamenii  din  jur  au  un  impact major asupra  evoluției  noastre  pe  plan  personal  și  profesional.  Persoanele cu care interacționăm ne pot deschide ferestre către lume sau ne pot închide în propriul univers.

Prin  urmare, descoperirea sinelui reprezintă poarta către lume și ne oferă șansa de a călători către zări necunoscute, dar care, odată descoperite, ne aduc fericirea și mulțumirea sufletească.

Elev:DINU  DARIA

                                                                                                              Clasa a-XI-a