2014. december 17

A parlamentben ünnepi ülés keretében emlékeztek a rendszerváltozás negyedszázados évfordulójára

A román parlamentben ünnepi ülés keretében emlékeztek meg a honatyák a 25 évvel ezelőtt kirobbant, a rendszerváltozást meghozó forradalomra. Călin Popescu Tăriceanu, a szenátus elnöke beszédében kihangsúlyozta, hogy a szabad és demokratikus társadalomra, a piacgazdaságra és a jogállamra való áttérés sokkal nehezebb volt, mint ahogy ezt a románok 25 évvel ezelőtt elképzelték. A szenátus elnöke megemlitette  a 25 év alatt elért eredményeket is, kiemelve Románia NATO- és EU csatlakozását. „Mindez nem lett volna lehetséges azok bátorsága nélkül, akik 25 évvel ezelőtt az utcán, semmi védelem nélkül, szembeszálltak a totalitárius rendszer gyilkos elnyomásával” fűzte hozzá Călin Popescu Tăriceanu. Valeriu Zgonea, a képviselőház elnöke az 1989. decemberi forradalom áldozatai emlékének méltó megörzésére hivta fel a figyelmet. „Ahogy nagy elődeink mondták: a földön nincs szentebb kötelesség a nemzet és a haza szereteténél és a múlt tiszteleténél. Aki nem tiszteli múltját, nem méltó a jelenre, de főleg  a nemzet jövőjére” hangsúlyozta Zgonea. Petre Roman liberális képviselő a decemberi események közvetlen részvevőjeként beszélt a parlament tribünjén. „Romániában jelenleg összehasonlithatatlanul jobb a helyzet, mint 25 évvel ezelőtt, s épp ezért megengedhetetlen, hogy ne vegyük észre, mi keseriti el megannyi honfitársunkat, hogy mit kell tennünk”, mondotta Petre Roman. Az RMDSZ elnöke a maga részéről igy vélekedett: „Nem lehetünk naivak és azt hinnünk, hogy az emberek csodákra várnak részünkről, de ha nem vagyunk képesek elmondani, hogy miért van néha szükség népszerütlen döntésekre, akkor továbbra is rossz irányban haladunk és veszitünk”. Másrészt, az ünnepi ülést több forradalmár tiltakozása zavarta meg, akik az ülésterem erkélyeiről jutották kifejezésre elégedetelnségüket amiatt, hogy nem teremtették meg számukra is a lehetőséget arra, hogy elmodják véleményüket. Mielőtt a rendfenntartó erők kitessékelték volna őket az ülésteremből, azzal vádolták a parlamenti tagokat, hogy ketté osztották az országot és megszegték a románok előtt tett igéreteiket. Petre Roman képviselő szerint meg lehetett volna találni a megoldást, hogy Dumitru Dincă és Gheorghe Zainea forradalmárok is beszédet mondjanak a parlamentben, a forradalom 25. évfordulójának szentelt ünnepi ülésen. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 12.17)

A negyedik Ponta-kormány miniszterei letették a hivatali esküt

A negyedik Ponta-kormány miniszterei letették a hivatali esküt a Cotroceni palotában. Traian Băsescu államfő az eskütételi ceremónia előtt elmondta, hogy Románia alkotmánya arra kötelezi, hogy egyetértsen a parlament által megszavazott miniszterekkel. „Az alkotmány arra kötelez, hogy jóváhagyásomat adjam arra, hogy Sorin Câmpeanu a tanügyminisztériumot, mig Liviu Pop a társadalmi párbeszédet fenntartó minisztériumot vezesse. (…). Mindketten több intézményt tönkretettek”, fűzte hozza Traian Băsescu. Az új kormánynak 23 tagja van, nevezetesen: a miniszterelnök, egy miniszterelnök-helyettes – Gabriel Oprea személyében -,  19 miniszter és két tárca néküli miniszter. E utóbbi két miniszter a társadalmi dialógusért és a diaszpórában élő románokért felel. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 12.17)

Folytatódik a költségvetés-tervezet megvitatása

A parlament szakbizottságai szerdán is folytatták a jövő évi állami és társadalombiztositási költségvetés-tervezet megvitatását. Kedden több minisztérium és közintézmény költségvetését jóváhagyták, miközben elutasitották a költségvetés-tervezet módositására benyújtott több ellenzéki javaslatot, s emiatt az ellenzék elégedetlenségének adott hangot. A Demokrata-Liberális Párt (PDL) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) több parlamenti tagja nem tetszésének adott hangot amiatt is, hogy a negyedik Ponta-kormány számos minisztere hiányzott a bizottságokból. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 12.17)

Iohannis-Băsescu találkozó

Szerdán, a Cotroceni palotában Klaus Iohannis megválasztott államfő Traian Băsescu hivatalban levő államelnökkel találkozik. A találkozó keretében a felek megvitatják az államfői mandátum átadásával és átvételével kapcsolatos intézményes részleteket. ”December 21-én, hivatali eskütételem után, amelyre Románia parlamentjében kerül sor, a Cotroceni palotában rövid ünnepi ceremónián veszek részt, melynek lényeges mozzanata a hatalom átutalása a két államfő között”, irta Klaus Iohannis a Facebook közösségi oldalon. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 12.17)

Alkotmányellenes a megválaszatott tisztségviselők politikai migrációjáról szóló törvény

A megválasztott tisztségviselők politikai migrációjára vonatkozó  sürgösségi kormányrendelet szeptemberben való jóváhagyása után több polgármester vagy megyei titszségviselő iratkozott be más pártokba anélkül, hogy elveszitette volna mandátumát, amelyet saját pártja jelöltjeként szerzett. Az alkotmánybiróság szerdai döntése értelmében az emlitett sürgösségi kormányrendeletet jóváhagyó törvény akotmányellenes.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG  – 12.17)

Andrei Demény