2015. október 13

Románia jelentősen hozzájárul a regionális biztonság szavatolásához

Románia jelentősen hozzájárul a regionális biztonság szavatolásához és számottevő eredményeket ért el a korrupció elleni küzdelemben, valamint a gazdasági szféra javitása terén, nyilatkozta Hans Klemm, az USA bukaresti nagykövete, aki egyben felhivta a figyelmet a reformok folytatásának szükségességére, a versenyképes gazdaság és a vonzó befektetési környezet megteremtésére. Egy gazdasági témakörű bukaresti fórumon az amerikai nagykövet kihangsúlyozta, hogy Romániának meg kell szüntetnie a politika befolyását a gazdasági döntéshozatali folyamatokban. „A jövő esztendőben két választásra is sor kerül. A román vezetőknek példát kell mutatniuk a jövőben, véget kell vetniük a rövid távú politikai foglalatosságnak és az ország javára kell tenniük, új törvények elfogadása, illetve a hatályos törvények felülvizsgálása révén”, hangsúlyozta Hans Klemm nagykövet. Ugyanakkor úgy vélte, hogy Romániának az infrastruktúra javitására, az állami vállalatok privatizálására és az adóadminisztráció megreformálására kell összpontositania. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 10.13)

A parlamenti pártok eltérően vélekednek a levélszavazásról

A parlamenti frakciók különbőző véleményeket fogalmaztak meg az Állandó Választási Hatóság által a levélszavazás kapcsán feltett kérdésekre. A Szociáldemokrata Pártnak (PSD), a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) és az RMDSZ-nek eltérő meglátása van a levélszavazás esetén alkalmazandó szavazási tipusokról. A választási törvényéért felelős bizottság hétfői ülésén az Állandó Választási Hatóságot a parlamenti frakciók képviselői által kifejezett vélemények összesitésével bizta meg. A szociáldemokraták szerint a levélszavazást a külföldön lakhellyel rendelkező szavazók esetében kell alkalmazni, kezdve a jövő évi parlamenti választásokkal. A liberálisok álláspontja nem sokkal különbözik a szociáldemokraták álláspontjától. Véleményük szerint a levélszavazást már alkalmazni kell a 2016–os parlamenti választásokon, valamint az európai parlamenti választásokon és az elnökválasztásokon. Az RMDSZ úgy véli azonban, hogy a levélszavazás csak az elnökválasztásokon   alkalmazható. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 10.13)

A szenátus elutasitotta a lefoglalt javakat kezelő országos ügynökség létrehozására vonatkozó tervezetet

A szenátus elutasitotta a lefoglalt javakat kezelő országos ügynökség létrehozására és működésére vonatkozó, kormány által javasolt tervezetet. A dokumentum a kétharmados törvények kategoriájához tartozik, igy jóváhagyásához legkevesebb 84 szavazatra lett volna szükség, de csak 66 szavazatot összesitett. A tervezet szerint az ügynökséget a bűncselekmények elkövetése nyomán szerzett javak azonositásának megkönnyitésével bizták volna meg. Az ügyész vagy a birók kérésére az ügynökség gondviselte volna ideiglenesen a 15 ezer eurónál nagyobb értékű, lefoglalt javakat. E törvénytervezet esetében a döntő ház a képviselőház. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 10.13)

A szenátus jóváhagyta az önkéntes tartalékosok státuszát

A Romániában állandó lakhellyel rendelkező román állampolgárok – nők és férfiak egyaránt – meghatározatlan időre szóló egyéni szerződés alapján és bizonyos körülmények között önkéntesen katonai szolgálatra jelentkezhetnek. A szenátus elsöprő többséggel szavazta meg az önkéntes tartalékosok státuszára vonatkozó törvénytervezetet. Az önkéntes tartalékosoknak tanubizonyságot kell tenniük  hazájuk iránti hűségről, valamint arról, hogy nem tagjai a közrend megörzésére vonatkozó normákat megszegő vallásos egyesületeknek. Az önkéntes tartalékosok bérjogokat élveznek. A szabályozó rendelkezés értelmében a tartalékosoknak évente naptárszerinti 15 napos kiképzésen kell részt venniük. E tervezet esetében a szenátus a döntő ház, igy a dokumentumot kihirdetés végett megküldik a az államfőnek.(RADOR HIRÜHGYNÖKSÉG – 10.13)

Az öntözőberendezés rehabilitálására vonatkozó törvénytervezetet vitatja a képviselőház

A képviselőház kedden elfogadja az  öntözőberendezés rehabilitálására vonatkozó törvénytervezetet. A dokumentumot ezelőtt két héttel már szavazat alá bocsátották, sikertelenül, mivel nem volt meg a kétharmados törvény esetében szükséges minősitett többség. A kormánypártok másodszorra próbálják meg a parlamenten átvinni e törvénytervezetet, amely előirányozza egy bizonyos összeg költségvetésből való kiutalását az öntözőberendezés rehabilitálására. Első alkalommal a kormánypártok parlamenti képviselőinek hiányzása miatt nem ment át a parlamenten e tervezet. Daniel Constantin mezőgazdasági miniszter utólag egy másik tervezetet javasolt, amelyet a képviselőház keddi ülésén vitatnak meg. Az RMDSZ bejelentette, hogy támogatja a mezőgazdasági miniszter által javasolt tervezetet. „Véleményünk szerint létfontosságú a mezőgazdaság számára az öntözőberendezés rehabilitátálása”, mondotta Máté András Levente. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elégedetlenségének adott hangot amiatt, hogy a mezőgazdasági miniszter nem vázolta fel konkrétan, hogy miként használja fel a költségvestéből kiutalandó pénzt. Daniel Constantin miniszter leszögezte, hogy a törvénytervezet elfogadása után szakértőkből álló csoport pontosan kijelöli azokat a mezőgazdasági területeket, amelyeken megkezdődik az öntözőberendezések újraépitése. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 10.13)