2016. január 25

A liberálisok a választási törvény sürgösségi rendelettel való módositását kérték a kormánytól

A liberálisok hétfőn a választási törvény sürgösségi rendelettel való módositását kérték a kormánytól a polgármesterek két választási fordulóban való megválasztásáért. A Szociál Demokrata Párt (PSD) és az RMDSZ szerint egy ilyen sürgösségi rendelet alkotmányba ütköző.Cătălin Predoiu, a PNL bukaresti szervezetének elnöke úgy vélte, hogy a választási törvény sürgösségi kormányrendelettel való módositása nem szegi meg a Velencei Bizottság ajánlatait. A PSD határozottan elutasitja a liberális javaslatot. Florin Iordache kéviselő megemlitette, hogy anank idején e törvényt néhány hónapon át vitatta a parlament és a legjobb változatot fogadta el. Márton Árpád RMDSZ-képviselő is úgy véli, hogy az emlitett törvény sürgösségi rendelettel való módositása – alaptörvénybe ütközik. „Az Alkotmánybiróság két világos döntést hozott: elsősorban, a választási törvény a választások megszervezésének időpontjától számitva több mint egy évvel azelőtt módositható, mig másodsorban, a törvény nem módositható sürgösségi kormányrendelettel”, hangsúlyozta Márton Árpád. Călin Popescu Tăriceanu, a Liberálisok és Demokraták Szöveségének (ALDE) elnöke egyelőre még nem nyilatkozott a törvénymódositás időszerűségéről. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG -01.25)

A vakok egy csoportja tűntetett a Munkaügyi Minisztérium székháza előtt

A vakok egy csoportja tűntetett hétfőn a Munkaügyi Minisztérium székháza előtt, elégedetlenségüknek adva hangot amiatt ahogy  munkáját végzi a Romániai Vakok Egyesülete. A román rádió tudósitója szerint a tiltakozók a szervezetet azzal vádolják, hogy nem folyósit pénzt a tagok számára és munkáját az átláthatóság hiánya jellemzi. A tiltakozókat, akiket megbeszélésekre a Munkaügyi Minisztérium képviselői fogadták, éhségsztrájkkal fenyegettek amennyiben követeléseiket nem oldják meg. Másrészt, Mihai Dima a szervezet első alelnöke kijelentette, hogy a tiltakozók alaptalanul vádolnak, ami megsérti a szervezet imazsát.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 01.25)

A dohányipar a román állami költségvetés második legnagyobb adófizetője

A román piac három cigaretta gyártó nagyvállalata a termelés igazodási határidejének hat hónapi elhalasztását kérte, ugyanis 2016 május 20-án lép hatályba az Európai Unió dohánytermékekre vonatkozó irányelve. A három cigarettagyár szerint az EU más tagállamai  is igényelték a határidő hat hónapi meghosszabitását. Az új irányelv újabb korlátokat szab a gyártók számára a dohánytermékek csomagolása és cimkézése szempontjából, ami új berendezések, felszerelések beszerzését feltételezi. Amennyiben a román állam elutasitja a kért határidő meghosszabitását, a havi átlag költségvetési veszteség mintegy 230 millió euró lesz. A dohányipar a román állami költségvetés második legnagyobb adófizetője a kőolaj ipar után. 2014-ben a dohányipar mintegy 2,7 miliárd eurót folyósitott, adófizetóként, az állami költségvetésbe. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG -01.25)

A zsil-völgyi bányákat a bezárás veszélye fenyegeti, ha nem szavatolják bányászati tevékenységek biztonságát

A Hunyad megyei  Területi Munkaügyi Felügyelőség felhivta a figyelmet, hogy bezárja a  zsil-völgyi bányákat, ha nem szavatolják a bányászati tevékenységek biztonságát. Az utóbbi években felhalmozódott adósságok miatt a vajdahunyadi Energetikai Komplexum nem szerezheti be még a legszügségesebb anyagokat sem. A vállalat vezetőségét hivatalosan értesitték a szükséges intézkedésekről, de a beszerzésekkel kapcsolatos döntéseket a csődbiztosnak kell jóváhagynia, akit a komplexum fizetésképtelenné nyilvánitása után neveztek ki. A komplexum jelenleg 1,2 miliárd lejjel tartozik a beszállitóknak.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG -01.25)

Rozália Gănciulescu