2016. október 19

A Román Rádiótársaság Szabad Szakszervezete ellenzi a rádió-tv-előfizetési dij eltörlését

A Román Rádiótársaság Szabad Szakszervezete ellenzi a rádió-tv-előfizetési dij eltörléséről szóló törvénytervezetet. A szakszervezet szerint az intézkedés egyes politikusok ama törekvéseiként értelmezhető, amely arra irányul hogy elsajátitsák a közszolgálati rádió és televizió által sugárzott műsorok feletti ellenőrzést. Az alkotmány értelmében, „a közszolgálati rádió és televizió autonom intézmények, amelyeknek a társadalmi és politikai csoportok számára garantálniuk kell az antennához való hozzáférés jogát”. A szakszervezet a törvénytervezet elutasitását kéri, mivel – véleménye szerint – nemcsupán, hogy megszegi az alkotmányos előirást, de Romániát a demokratikus és az európai civilizáció normáin kivül helyezi. A Román Rádiótársaság Szabad Szakszervezete minden, törvényes lépést megtesz, úgy hazai, mind nemzetközi szinten, a szólásszabadságot korlátozó törvénytervezet elfogadásának és hatályba helyezésének megakadályozásáért, jegyzi meg a szakszervezet közleménye. A Román Rádiótársaság Szabad Szakszervezetének tiltakozásához csatalkozott a PubliSind Szakszervezeti Szövetség is, amely szintén elmarasztalja az emlitett előfezetési dijak törlésére irányuló törvényjavaslatot. Ezenkivül több civilszervezet is birálja a jogszabálytervezetet. Az ActiveWatch, a Független Médiaközpont és a Médiaszervezetek Konvenciója által aláirt közlemény megjegyzi, hogy a javasolt intézkedés súlyosan megsérti a közmédiák küldetését és a politikával szemben túlzott függőséget teremt. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 10.19)

Dacian Cioloş nem meneszti az igazságügyi minisztert

Dacian Ciloş miniszterelnök tudomásul vette Raluca Prună igazságügyi miniszter ellen a parlament elé terjesztett és megszavazott egyszerű bizalmatlansági inditványt és úgy döntött, hogy a miniszterasszonynak továbbra is funkcióban kell maradnia, deklarálta Liviu Iolu kormányszóvivő. A Szociáldemokrata Párt (PSD) által kezdeményezett, emlitett bizalmatlansági inditványt a képviselőház kedden fogadta el. A bizalmatlansági inditvány 80 aláirója Raluca Prună igazságügyi miniszter lemondását kérte azt követően, hogy Raluca Prună a Legfelsőbb Birói Tanácsban (CSM) azt nyilatkozta, hogy az Európai Emberjogi Biróságon (CEDO) nem mondta az igazat, amikor a romániai börtönöknek kiutalt alapokról kérdezték. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 10.19)

Klaus Iohannis törvénytervezetet hirdetett ki a földgáz terén alkalmazandó országos jelentőségű tervezetekre vonatkozóan

Klaus Iohannis államfő kihirdette egyes, országos jelentőségű tervek földgáz terén való alkalmazásához szükséges intézkedésekre vonatkozó törvénytervezetet, tájékoztatott az Elnöki Hivatal közleménye. A képviselőház még szeptemberben elfogadta e törvénytervezetet, amely szabályozza az ország számára stratégiai jelentőségű tervek törvényes keretét, és hozzájárul Románia energia biztonságának növeléséhez a biztonságosabb szolgáltatásrendszer szavatolása és a megújult infrastruktúra révén. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 10.19)

Alina Gorghiut tanuként hallgatta ki a Legfőbb Ügyészség

Alina Gorghiut, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökét tanuként hallgatta ki a Legfelső Semmitő- és Itélőszék a Vlasov-ügyben. A Kereskedelmi és Iparkamara volt elnöke nevére összeállitott dosszié arra a törvénytervezetre utal, melynek értelmében az Országos Cégnyilvántartási Hivatalt az Igazságügyi Minisztérium hatásköréből a Kereskedelmi és Iparkamara hatáskörébe helyezték volna át. E törvénytervezetet támogatók listáját Alina Gorghiu 2014-ben irta alá. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 10.19)

Videofelvételt készitenek a decemberi parlamenti választásokon leadott szavazatok megszámolásáról

A belügyminisztérium honlapján közölt kormányhatározat tervezete szerint filmre veszik a decemberi parlamenti választásokon leadott szavazatok megszámolását. A tervezet szerint, a Választási Iroda számitógépes operátora hang-és videofelvétellel folyamatosan rögziti az urnák zárása utáni procedúrákat egészen addig, amig távoznak a választókörzetből a Választási Iroda tagjai. A videofelvétel célja: lehetőséget teremteni a választási szerveknek a törvényes rendelkezések ellenörzésére. A videofelvételnek egy fixpontból kell történnie, átlagos távolságból, jegyzi meg a kormányhatározat tervezete. (RADOR HIRÜGYNÖSÉG – 10.19)

Románia nem támogatja az EU és Kanada között tervezett szabadkereskedelmi egyezmény aláirásáért tett eljárásokat

A luxemburgi Általános Ügyek Tanácsán Románia ismételten megerősitette, hogy pillanatnyilag nem tudja támogatni az Európai Unió és a Kanada között tervezett szabadkereskedelmi egyezmény (CETA) aláirásáért és ideiglenes gyakorlatbaültetéséért tett eljárásokat. „Románia mindaddig fenntartásokkal él az Európai Unió és Kanada közötti szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban , amíg Kanada fel nem oldja a román állampolgárokkal szemben alkalmazott vízumkényszert”, közölte szerdán Liviu Iolu kormányszóvivő. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 10.19)

Andrei Demeny – RADOR