Voci din vremea Unirii

foto: Samoilă Mârza

Exact cu un secol în urmă, în sala Casinei militare din Alba Iulia, cei 1228 de delegaţi din 27 de comitate româneşti transilvănene aprobau rezoluţia unirii citită de Vasile Goldiş. Afară, pe platoul cetăţii Alba, mulţimea imensă de români veniţi de pretutindeni, fremăta în aşteptarea declaraţiei Unirii care a şi fost apoi citită de episcopul Iuliu Hossu.
Aceste momente înălţătoare ale istoriei noastre, povestite de cei care le-au trăit, se află păstrate în Arhiva noastră de istorie orală. Sunt interviuri cu o valoare documentară excepţională, care fac nemuritor momentul naşterii României Mari.


Audio:

Ana Birtolon, fiica avocatului Ştefan Cicio Pop – unul dintre cei mai activi oameni în pregătirea şi înfăptuirea Unirii; interviu de C. Dumitrescu, Radio Cluj, anii ’70.

Dumitru D. Roșca, academician, filosof, născut în Sălişte, jud. Sibiu, era atunci student la Viena; interviu de C. Dumitrescu, Radio Cluj, 1977.

Titus Gârbea, era un sublocotenent de 25 de ani, absolvent al Şcolii de Artilerie; interviu de M. Conovici, 1993.

Leontin Gherdaru din Terebeşti, jud. Satu Mare, era student la Institutul Teologic din Blaj; interviu de C. Dumitrescu, Radio Cluj, 1972.

Iuliu Hossu, episcop de Gherla, doctor în teologie, a fost desemnat de Marele Sfat Naţional Român să citească mulţimilor Rezoluţiunea Adunării, prin care se hotăra Unirea; interviu părintele Todericiu, 1970.

Ion Jovin, medic, era student la Facultatea de Medicină din Budapesta, apropiat al lui Iuliu Maniu pe care îl cunoscuse pe frontul din Italia; interviu de I. Varlaam, 1990.