1916. Note de război (XII)

de Silvia Iliescu
de Silvia Iliescu

Primul număr de mobilizaṭi ai armatei noastre, la 27 august 1916: 833.758 oameni de trupă, 18.000 de ofiṭeri • la armata de operaṭii propriu-zisă se adaugă o rezervă generală de oameni instruiṭi sau neinstruiṭi care să acopere pierderile  • comisiile de recrutare încep să lucreze din 1915  • cei cu vârste cuprinse între 18-20 de ani sunt o rezervă de peste 400.000 • în total, peste un milion de oameni sunt chemaṭi sub drapel, adică 15% din populaṭia ṭării, bărbaṭi între 18-45 de ani.

 

Subofiṭerul Gheorghe Popescu (n. 1890), recrutat la sfârşitul lui noiembrie 1916, s-a aflat permanent alături de locotenent-colonelul Constantinescu, la partea sedentară, ocupându-se de lucrările de secretariat ale regimentului condus de acesta. La începutul lui ianuarie 1917, potrivit celor scrise în jurnalul său, Gheorghe Popescu era raportat la Marele Stat Major ca secretar la Biroul Mobilizări.

 

Ofiteri studiind harta (Fototeca Muzeului Militar Naṭional)
Ofiteri studiind harta (Fototeca Muzeului Militar Naṭional)

 

„Luni, 14 Noembrie 1916 [27 noiembrie în calendarul nou]

 

Zi de grea cumpănă! Trebue să mă despart de cei ce-mi sunt scumpi, de cei ce-i iubesc atât de mult, soṭie, părinṭi, fraṭi, surori, rude etc., etc, de care mă despart cu sufletul trist şi îndurerat cine ştie pentru cât timp, dacă nu pentru totdeauna. Oh! Doamne! Ce dureroasă este o despărṭire, mai ales când nu ştii dacă te mai întorci! Totuşi, cu speranṭă şi credinṭa în cel Atotputernic, mă rog să-i aibe pe toṭi în paza lui, să mă ṭie în viaṭă şi să ne întâlnim iarăşi sănătoşi.

 

La ora 11 a.m. regimentul formându-se în coloană, părăsim frumosul Bucuresci parcurgând străzile Francmasonă, Piaṭa Matache Măcelaru, Str. Buzeşti, ieşind pe Şoseaua Kiseleff. Din ce în ce oraşul se vedea mai puṭin, până când nu-l mai vedeam deloc. De-acum la drum şi la mizerii!

 

Sosim şi facem etapă la ora 1 ½ până la Otopeni unde mâncăm ceva, plecând la ora 3 şi sosind la ora 5 ½ seară la Tâncăbeşti unde rămânem noaptea. Eu, Mircea şi Truṭă dormim la un loc şi suntem foarte obosiṭi. Pe drum, văd pe Jean al Linii Pisică cu bicicleta. Văd pe madam Novac la fereastră. Timpul e frumos, dar bate vântul rece…”

 

[„Carnet de note şi întâmplări din campania 1916 a subofiṭerului Popescu Gheorghe”, Muzeul Militar Naṭional, Secṭia Documentare, Colecṭia Manuscrise; fotografii de la Fototeca aceluiaşi muzeu; consultant ştiinṭific prof. dr. Corneliu Andonie, muzeograf la Muzeul Militar Naṭional]

Birou de mobilizare1916 - fototeca  Muzeului militar national.
Birou de mobilizare1916 – fototeca Muzeului militar national.