2017. október 11

Ez évben átlag 5,1%-al emelkedtek a fizetések a magánszférában

Ez évben átlag 5,1%-al emelkedtek a fizetések a magánszférában, mutat rá a romániai Pricewaterhouse Cooper tanácsadó cég legutóbbi tanulmánya.Az alkalmazotti kategóriák szerint végzett felmérésből kiderült, hogy a vezető funkciókat betöltő személyek fizetése növekedett a legszerényebben, mig leginkább a szakképzetlen munkások bére.A felmérésbe mintegy 100 magánvállalatot vontak be, amelyek a bank- és pénzügyi, gyógyszerészeti, ipari és szállodai szektorban fejtik ki tevékenységüket. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 10.11)

Sztrájkra készülnek a romániai fuvarozók

Sztrájkkal fenyegetőznek a romániai fuvarozók, akik ezáltal akarják kifejezésre jutattni elégedetlenségüket az üzemanyagok jövedéki adójának emelése és az infrastruktúra állapota miatt.Siegfred Mayer, a Románai Fuvarozók Szövetségének főtitkár-helyettese kijelentette: a hazai fuvarozók a kormány támogatása nélkül nem tudnak lépést tartani a nyugat-európai konkurrenciával. A november 3-tól országos tiltakozó akciókba kezdő fuvarozók megpróbálják meggyőzni a kormányt afelöl, hogy mondjon le az üzemanyagok jövedéki adójának növeléséről és a kereskedelmi szállítóknak legalább 5 eurocentet fizessen vissza literenként a jövedéki adóból, valamint a megosztott áfafizetés bevezetéséről, mivel más országok példája azt igazolja, hogy e módszer nem hoz több pénzt az állami kasszába.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 10.11)

Megőrizhetik párttagsági minőségüket a román közszolgálati rádió és televizió igazgatótanácsaiban részvevő személyek

A képviselőházban szerdán elfogadott módositások értelmében, mandátumuk gyakorlása alatt továbbra is párttagok maradhatnak a román közszolgálati rádió és televizió igazgatótanácsaiban részvevő személyek, akiknek le kell mondaniuk azonban a szakszervezeti szövetségekben betöltött vezetői funckiókról. A képviselőház érvénytelenitette ama cikkelyt is, mely előirányozta a két közintézmény új igazgatótanácsainak a törvény hatályba lépésétől számitott 90 napon belüli létrehozását. A képviselők azt követően hajtották végre az emlitett módositásokat, hogy az alkotmánybiróság elfogadta a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Népi Mozgalom Párt (PMP) észrevételét, amelyben e két párt tiltakozott a Román Rádiótársaság és a Román Telelviziótársaság megszervezését és működését előirányzó törvény módositásának egyes cikkelyei ellen. E dokumentum esetében a döntő fórum a Szenátus, jegyzi meg a román rádió tudósitója. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 10.11)

Románia aktiv lakósságának mintegy 35%-a kivándorolt

Az utóbbi tiz évben, Románia aktiv lakósságának mintegy 35%-a vándorolt el külföldre, nyilatkozta szerdán Szatmárnémetiben Borbély László, a Fenntartható Fejlesztési Főosztály koordinátora. Az aktiv munkaerő elvondorlásának megállitása a felülvizsgálásra váró Országos Fenntartható Fejlesztési Stratégia 17 célkitűzésének az egyike, mondotta Borbély László, hozzáfűzve: „A 17 célkitűzés vonatkozik mindarra, ami egy társadalomban történik, kezdve a szociális gondoktól és elegészen a gazdasági problémákig”. Az Országos Fenntartható Fejlesztési  Stratégiát az ENSZ által 2015-ben jóváhagyott Agenda 2030-al összehangolva kell kidolgozni. A dokumentum akciótervet is tartalmaz a szegénység felszámolására és bolygónk védelmezésére, tájékoztatott a román rádió kolozsvári területi stúdiója.(RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 10.11)

Rozália Gănciulescu